Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział

#10. Sposób myślenia prawnika 1
6 stylów myślenia i stany emocjonalne

[1-130] jest dynamicznie rozwijającym się prawnikiem, który odnosi duże sukcesy. W tabeli poniżej określiłem:

 1. jak dobrze myśli w sześciu kategoriach (6 myślących kapeluszy De Bono)
 2. jak dobrzy używa swoich kompetencji emocjonalnych w czerech kategoriach.

RuP_010

We wszystkich kategoriach intelektualnych prawnik [1-130] jest skuteczny. Ma także atrakcyjne do uruchomienia rezerwy. Nie omawiam tu jak je rozwijać i jaka kolejność rozwoju jest optymalna.

W obszarach kompetencji emocjonalnych ujętych generalnie osoba [1-030] ma lekki deficyt. W obszarach empatii jego kompetencja jest na poziomie skuteczności. Natomiast w obszarach wpływania na swoje stany emocjonalne i cudze stany emocjonalne osoba [1-130] ma zbyt niska skuteczność. Gdzie u prawnika przydaje się umiejętność sprawnego kierowania własnymi i cudzymi stanami emocjonalnymi:

 • na sali sądowej – jeśli ktoś myśli, że trudne procesy wygrywa się wyłącznie logiką to gratuluję
 • podczas negocjacji
 • podczas konfliktów
 • podczas mediacji
 • podczas przekonywania potencjalnego klienta do podjęcia współpracy
 • ….

 

#6. Pozyskanie nowych i opłacalnych klientów

 

Nowe i opłacalne zlecenia dla Kancelarii dzięki rozpoznaniu krytycznych spadków lojalności u klientów, których chcemy pozyskać

 

Kiedy klient jest niezadowolony ze sposobu w jaki go obsługuje dana kancelaria (do 10 możliwych głównych powodów), to pojawia się przestrzeń na to, aby nasza Kancelaria zaczęła go obsługiwać.

Trzeba „tylko”:

 • sprawnie wychwytywać takie sytuacje na szerokim rynku zleceń, które nam się opłacają
 • dokładnie rozpoznać strukturę i zasięg niezadowolenia klienta oraz jego prawdziwe oczekiwania, zanim się z nim skontaktujemy
 • znaleźć odpowiednio dobrą strategię złożenia propozycji
 • skutecznie i sprawnie działać.

Umiemy to robić dla naszych klientów.

 

Poniżej prezentujemy fragmenty wykonanych analiz wraz z rekomendacjami do działania:

RuP_006a

RuP_006b

 

RuP_006c

#8. Model biznesowy Kancelarii

Przykłady naszych opracowań

 

Aby pokazać jakość informacji, którą dostarczamy naszym klientom zamieszczamy poniżej fragmenty wykonanych już raportów. Wszelkie informacje, które mogły by posłużyć do identyfilkacji tych podmiotów zostały starannie usunięte.

Model Biznesu Kancelarii [0-162]

RuP_005a

Dla porównania inne kancelarie:

RuP_005b

Kancelaria [0-161] jest dobrze zoptymalizowana i kierowana. Na kilku wymiarach modelu biznesu dostrzegamy opłacalne możliwości poprawy sytuacji. Opłaca się po nie sięgnąć, gdyż:

 • przy skali w jakiej działa kancelaria dają one wymierne efekty finansowe
 • pozwalają utrzymać lub poprawić swoją pozycję na silnie konkurencyjnym rynku
 • uruchomienie takich rezerw pokazuje wysoką dbałość kierownictwa firmy o jej optymalny sposób działania
 • jest to eleganckie biznesowo – gdyż nie zostawiamy za sobą możliwych do uzyskania pieniędzy.

 

Uruchomienie posiadanych rezerw zapewni Kancelarii [1-161]:

 • poprawę pozycji na rynku
 • wzrost zysków.

#3. Rozwinięte opisy naszych usług

Rynek usług prawnych - wązkiRozwinięte opisy niektórych usług, które świadczymy

 

1. Nowe i opłacalne zlecenia dzięki rozpoznaniu krytycznych spadków lojalności u klientów, których chcemy pozyskać

 • Rozpoznawanie firm i obszarów, gdzie klient jest niezadowolony z dotychczasowej obsługi prawnej
 • Analiza bieżącej i docelowej atrakcyjności klienta – jak bardzo go chcemy pozyskać
 • Rozpoznanie kto go obsługuje i jak to robi
 • Rozpoznanie faktycznej jakości dostarczanych klientowi (dotąd) usług
 • Kryteria lojalności klienta wobec kancelarii: merytoryczne, relacyjne , personalne
 • Gotowość klienta do zmiany kancelarii lub zakresu usług
 • Opłacalność przejęcia danego klienta
 • Optymalne strategie przejęcia
 • Wsparcie w procesie realizacji przejęci

2. Utrzymanie współpracy z ważnymi klientami – monitoring bieżącej jakości obsługi własnej, poziomów zadowolenia i lojalności klienta oraz działań konkurencji na naszym polu usług

 • Rzeczywiste parametry zadowolenia i lojalności klienta wobec naszej kancelarii/nas
 • Wybór optymalnego poziomu świadczonej usługi
 • Bieżący monitoring poziomu realizacji usług własnych
 • Wczesne rozpoznawanie zagrożeń wynikających z działań własnych – prewencja
 • Rozpoznawanie zagrożeń wynikających z działań konkurencji – próby przejęcia naszych zleceń / klienta
 • Bieżący monitoring poziomu zadowolenia klienta i poziomu jego lojalności
 • Optymalne strategie obsługi danego klienta
 • Wsparcie realizacji

3. Efektywny rynkowo pakiet kompetencji Prawnika jako silna przewaga konkurencyjna

 • Ambicja, Siła sprawcza i Kompetencje a pozycja konkurencyjna i wyniki Partnera
 • Dziesięć kluczowych kompetencji Prawnika a jego wyniki, pozycja rynkowa i dochody
 • Warunki działania Prawnika – zagrożenia, szanse i strategie działania
 • Optymalny zakres informacji, władzy i wpływu a skuteczność i swoboda naszych działań
 • Struktura kompetencji rynkowych dająca silną przewagę nad konkurencją
 • Dynamika wzrostu kompetencji oraz wyników
 • Efektywny wzrost tych kompetencji, które dają największe przyrosty wyników, wygody i pozycji zawodowej

4. Optymalnie szybki przyrost osiągnięć Prawnika

 • Diagnozy aktualnych i docelowych możliwości zawodowych – 10 kluczowych kompetencji prawnika
 • Indywidualny Program Rozwoju Osiągnięć
 • Pilotaż kariery zawodowej
 • Wsparcie w istotnych działaniach

5. Kancelaria jako opłacalny biznes – skuteczność, efektywność, dynamika i zyski

 • Model biznesu Kancelarii – co wpływa na skuteczność, efektywność działania i zyski
 • Efektywność działania kancelarii na poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Kompetencje i relacje a zyski i sprawne funkcjonowanie firmy
 • Optymalizacja działań kancelarii jako czynnik trwałej przewagi konkurencyjnej

6. Pozostałe typy usług zwiększających konkurencyjność kancelarii

 • Analiza działań konkurencji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i korekty własnego sposobu działania
 • Głębokie rozpoznanie uwarunkowań, strategii i zmian sytuacji stron w sprawach o dużym znaczeniu
 • Analiza porównawcza ofert konkurencji przy dużych przetargach na wczesnych etapach prac
 • Wczesne rozpoznanie interesów, intencji, strategii i ograniczeń drugiej strony w negocjacjach o duże stawki
 • Zdobywanie informacji o szczególnym znaczeniu dla sukcesu prowadzonej sprawy

7. Kluczowa informacja a sukces w trudnych i złożonych sprawach – narzędzia

 • co już wiemy i co jeszcze chcemy wiedzieć
 • co z tą wiedzą zrobimy
 • jakie to daje korzyści
 • pomiar użyteczności informacji a koszty jej pozyskania
 • parametr opłacalności w zdobywaniu i używaniu informacji
 • hierarchia użyteczności informacji
 • lokalizacja kluczowej informacji
 • skala prawda – fałsz
 • intencje w zniekształceniach informacji
 • pewność posiadanej wiedzy
 • my i oni – przewagi informacyjne
 • obszary sprzeczności i konfliktów
 • style relacji a posługiwanie się informacją
 • pozostałe narzędzia

8. Narzędzia zarządzania kluczowymi relacjami w środowisku: biznesowo-administracyjno-politycznym

 • lista relacji o największej wartości
 • aktualna wartość relacji / maksymalna wartość relacji / opłacalność zmiany
 • relacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • relacje formalne i nieformalne o kluczowym znaczeniu
 • analiza jawnych i ukrytych zjawisk oraz zależności jako warunek skuteczności działań
 • jak trudne i jak złożone są sytuacje – pomiar / rodzaje trudności i złożoności
 • rozpoznanie kluczowych graczy / gracze jawni i zamaskowani / gracze pojedynczy i koalicje
 • pełna sieć relacji w grze / intencje i deklaracje graczy
 • dynamika sytuacji – monitorowanie i prognozowanie zmian
 • przewidywanie konsekwencji działań / monitowanie sytuacji / nowe czynniki z poza gry
 • bilans zysków i strat ważnych posunięć / szacowanie zysków i strat w dłuższej perspektywie
 • kierunki możliwych działań / odkrywanie niedostrzeganych dotąd możliwości
 • przewaga poprzez zmianę logiki gry / odporność i wrażliwość podmiotów w grze
 • profile wpływu na dany podmiot / strategie użycia
 • prognoza rozwoju sytuacji / prognoza zachowań graczy / rozpoznanie i działanie – właściwe proporcje

#5. Osiągnięcia i dynamika kariery prawnika – Konferencja Akademia Leona Koźmińskiego
VI Międzynarodowa Konferencja Coachingu na Akademia Leona Koźmińskiego

Zapraszam serdecznie na Wykład i warsztat na VII Międzynarodowej Konferencji Coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego 2016.06.05

Konferencja_001

# 1.

Za co rynek ceni prawnika i za co jest gotów mu płacić?

Jaki zestaw kompetencji tradycyjnych i dopełniających daje obecnie najwyższy poziom sukcesu?

# 2.

Jak silna jest obecnie Twoja pozycja. Jak wysokie są osiągnięcia i dochody?

Jaki korzystny jest kierunek i tempo zmian: Regres – Stagnacja – Rozwój?

# 3.

Umiemy określać i uruchamiać rezerwy możliwości u prawników.

Przyspieszać wzrost kompetencji, pozycji konkurencyjnej i dochodów. O tym będzie na wykładzie i warsztacie.

# 4.

zapraszam na wystąpienie plenarne i warsztat:

Strategie i techniki wzrostu własnych osiągnięć na silnie konkurencyjnych rynkach usług prawnych

w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Coachingu Akademia Leona koźmińskiego 05.06.2015.

U większości menadżerów, finansistów i prawników (z tymi grupami zawodowymi pracuję najczęściej) istnieją duże rezerwy możliwości:

 • jawnych i prostych do uruchomienia
 • zablokowanych
 • ukrytych.

Kiedy je prawidłowo wykryjemy i uruchomimy, dają one wyraźne przyrosty efektów na skali:

przetrwanie  – skuteczność  –  efektywność  – wygoda  – komfort – harmonijny luksus.

W trakcie wykładu oraz warsztatu:

 • pokażę profile kompetencyjne najlepszych prawników – będzie dokładnie wiadomo, dlaczego są najlepsi
 • omówię metody i techniki, które dają wzrost osiągnięć na rynku usług prawnych
 • omówię efektywne strategie na różnych etapach kariery prawnika
 • określę, co jest realnie możliwe, a co jest już szkodliwą mrzonką
 • odpowiem na Państwa pytania.

Wystąpienie i warsztat „Strategie i techniki wzrostu własnych osiągnięć na silnie konkurencyjnych rynkach usług prawnych  Kazimierz F. Nalepa

odbędą się w 05.06.2016 niedziela:

 • wystąpienie plenarne 13:45 – 15:15   (pierwsze z 4 wystąpień w tym bloku)
 • kawa
 • warsztat 15:30 – 17:00

Dodatkowe informacje o tym bloku tematycznym można uzyskać pod: 603-937-022

Sylwetka autora:  http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/kazimierz-f-nalepa/

Zapisy wyłącznie na ten blok tematyczny https://form.jotform.com/61023124892954

 1. w polu uwagi proszę wpisać „Rynek usług prawnych”
 2. wpłacić 350 PLN

 

Tematyka wykładu i warsztatu: 

Rynek usług prawnych – obecne wyzwania

 • segmenty rynku usług prawnych
 • siła konkurencji
 • konieczność zmiany strategii działania

Profile kompetencji prawnika

 • co decyduje o sukcesie na rynku usług prawnych
 • kompetencje tradycyjne
 • kompetencje dopełniające
 • wybór profilu własnej kariery
 • optymalny zestaw kompetencji

Profile kompetencyjne prawników – przykłady

 • wybitna pozycja rynkowa i osiągnięcia
 • średnia pozycja rynkowa i osiągnięcia
 • słaba pozycja rynkowa i osiągnięcia
 • szybki przyrost osiągnięć i możliwości
 • stagnacja
 • kryzys i spadek osiągnięć

Aktualny poziom twoich osiągnięć i dynamika kariery

 • sześć rodzajów sytuacji zawodowej
 • specyfika twojej sytuacji a dobór strategii
 • regres, stagnacja, rozwój – dynamika kariery
 • kryzysy kariery – przekraczanie
 • szybki rozwój w każdych warunkach

Kariera – cele i strategie przyszłych osiągnięć

 • fazy kariery zawodowej
 • rezerwy proste
 • rezerwy zablokowane
 • rezerwy nieujawnione
 • zmiany ilościowe i jakościowe
 • zmiany paradygmatu dalszego rozwoju

Filary twojego sukcesu – jak je rozwijać by ci dobrze służyły

 • ambicja
 • siła sprawcza
 • kompetencje – tradycyjne i dopełniające

Strategie działania:

 • jak szybciej zwiększyć własne osiągnięcia
 • jak przyspieszyć własną karierę

Nakłady i efekty czyli efektywność kariery prawnika

#4. Kompetencje dwóch Partnerów
Narzędzia dla Prawnika

Kiedy prawnicy spotykają się na tym samym rynku, to o ich długofalowych sukcesach decyduje w dużym stopniu odpowiedni pakiet kompetencji. Poniżej porównanie pakietów kompetencji dwóch Partnerów. O pozostałych czynnikach sukcesu rynkowego prawnika napiszę w kolejnych wpisach.

RuP_003

 

#2. 10 kluczowych kompetencji prawnika a rynek
Narzędzia wzrostu osiągnięć Prawnika

Przyglądając się potrzebom moich klientów, pokusiłem się o listę 10 kluczowych kompetencji, które powodują, że prawnik na konkurencyjnym rynku ma się dobrze. Jego pozycja i dochody. cieszą a dynamika kariery jest atrakcyjna. Poniżej umieszczam przykład profilu kompetencji, który opisuje osobę, która bardzo dobrze radzi sobie na obecnym rynku. Z oczywistych względów usunąłem z opisów wszelkie dane umożliwiające identyfikację tej osoby. Żeby zaś trudniej się było domyślić kto to też może być, zniekształciłem niektóre wyniki. Tak więc prezentuję prawdę dydaktyczną. Jednak taki pakiet kompetencji oraz rezerw istnieje i ma się zupełnie dobrze.

Wyodrębniłem następujące kompetencje:

 1. Biznesmen – zdolność do zarabiania i prowadzenia biznesów opartych o usługi prawne
 2. Kierownik zespołu/kancelarii – zdolności do zarządzania i przywództwa
 3. Prawnicze merytoryczno-analityczne
 4. Prawnicze procesowe – sala sądowa wraz z przygotowaniem strategii …
 5. Relacje z klientem – umiejętność utrzymania trwałych relacji z klientem na atrakcyjnym biznesowo poziomie
 6. Pozyskiwanie nowych klientów – „pięta Achillesowa” licznych rzesz prawników
 7. Negocjator – umiejętne prowadzenie lub uczestniczenie
 8. Zarządzanie konfliktem – inżynieria konfliktu i własna odporność na konflikt
 9. Polityk biznesu – rozumienie jak „sprawy mają naprawdę” i sprawne działanie w skomplikowanym środowisku biznesowo-administracyjno-politycznym
 10. Forma osobista – by nie było wypalenia, zawałów itp.

RuP_002

 

 

 

 

 

#1. Rynek usług Prawnych
w warunkach silnej konkurencji

Rynek usług prawnych 001

Szanowni Państwo!

Obecną sytuację na rynku usług prawnych rozumiemy w ten sposób, że zagęszcza się konkurencja, a ilość podmiotów obsługujących biznes rośnie szybciej niż ilość oraz wielkość acalnych zleceń. Większość kancelarii wyczerpała już możliwości dotychczas stosowanych metod dbania o swój bieżący i perspektywiczny sukces. Dlatego proponujemy Państwu nasze wsparcie.

Jest ono możliwe w następujących obszarach:

I.   Pozyskiwanie nowych klientów

II.  Stabilizacja i rozwój dotychczasowej współpracy z klientem

III. Strategie wzrostu osiągnięć własnych Prawnika

IV. Wzrost skuteczności działań Prawnika w sprawach o dużym znaczeniu

 

W kolejnych wpisach będzę rozwijać tą tematykę:

#2. Dziesięć obszarów kompetencji Prawnika a jego sukces rynkowy

#3. Rozwinięty opis wybranych usług TMTgroup na rynku usług prawnych

#4. Porównanie profili kompetencji dwóch Partnerów

#5. Strategie i techniki wzrostu własnych osiągnięć na silnie konkurencyjnych rynkach usług prawnych – w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Coachingu Akademia Leona koźmińskiego 05.06.2015  – zapraszam serdecznie

#6 Pozyskiwanie nowych i opłacalnych klientów

#7. Ambicja, Siła sprawcza i Kompetencje – a zawodowe osiągnięcia Prawnika

#8. Biznesowy model Kancelarii – stan aktualny i rezerwy

#9. Rozpoznanie sytuacji stron w sporze o dużą stawkę