Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział

Menadżer Sprzedaży [1-239]
Zmniejszamy ryzyka rekrutacyjne

MS239a 5c5

Zawarte w poniższych załącznikach informacje mogą być zdecydowanie bardziej rozbudowane i uszczegółowione w oparciu o potrzeby konkretnego pracodawcy. Jeśli mają Państwo takie potrzeby prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Minimalizujemy ryzyka rekrutacyjne. Ułatwiamy dopasowanie kandydatów do stanowisk. Wskazujemy na obszary dalszych możliwości rozwoju możliwości.

Trudny przełożony 03 – Konflikt stylów w relacji
Trudne relacje

Trudne relacje 03

W poprzednim artykule omówiłem z czego składają się wszystkie relacje.

I tak ludzie w stosują następujące sposoby działania we wzajemnych relacjach:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość
 • Rozpoznanie – Ignorancja

A teraz pokażę jak różniły się style przełożonego i podwładnego.

 

Decyzja klienta

Przez sześć miesięcy klient próbował się on sam uporać z nową sytuacją. Stracił jednak nadzieję, że da rady zrobić to sam.

Klient ma do wyboru:

 • poddać się i pozwolić by jego sytuacja dalej się pogarszała
 • znaleźć sobie pracę w innej firmie (uciec od problemu)
 • podjąć pojawiające się trudne wyzwanie i zwiększyć swoje kompetencje tam, gdzie to da największe efekty a następnie zadecydować do dalej robić.

Klient [5-080] wybrał tą ostatnią opcję. Aby dobrze zrozumieć jakie umiejętności powinien on rozwinąć aby dobrze radzić sobie ze zmasowaną krytyką i atakiem bezpośredniego przełożonego dokonaliśmy porównania profili władzy i wpływu obu tych osób. Zamieszczam je poniżej.

Trudne relacje 03a

 

 

 

 

 

 

Trudne relacje 03bJuż z pobieżnego porównania obu tych profili wynika, że klient ma do czynienia  z odmiennym od swojego stylem sprawowania władzy i wpływu w organizacji. Jeśli dodamy do tego wynikający ze strategii przełożonego zamiar pozbycia się klienta z organizacji po uprzednim obniżeniu jego znaczenia mamy dobrze zarysowany kontekst potrzeb rozwojowych klienta.

Przyjrzymy się teraz uważniej różnicom pomiędzy stylami sprawowania władzy i wpływu przez przełożonego i podwładnego (klient). C.d. w następnym artykule

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

 

 

 

 

 

Menadżer 1-236 szuka nowych wyzwań
Ułatwiamy zmianę pracy. Zmniejszamy ryzyka rekrutacyjne.

M1-236

Zawarte w poniższych załącznikach informacje mogą być zdecydowanie bardziej rozbudowane i uszczegółowione w oparciu o potrzeby konkretnego pracodawcy. Jeśli mają Państwo takie potrzeby prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Minimalizujemy ryzyka rekrutacyjne. Ułatwiamy dopasowanie kandydatów do stanowisk. Wskazujemy na obszary dalszych możliwości rozwoju możliwości.

Oferta i cennik usług TMTgroup.pl
Usługi TMTgroup

8 banerów 900 N

Szanowni Państwo!

Mamy ponad 30 lat doświadczeń w usprawnianiu biznesów, consultingu, szkoleniach oraz wdrożeniach. Na tej bazie wypracowaliśmy osiem zestawów usług, które w istotny sposób wpływają na wyniki firm i osiągnięcia ludzi, którzy w nich pracują. Oprócz często powtarzających się prac, realizujemy także nietypowe zlecenia. To jest prace o dużym znaczeniu dla firmy, menadżera, specjalisty o charakterze wychodzącym poza powyższe ramy. Lubimy wyzwania, proszę sprawdzić naszą biznesową sprawność.

Usługi typowe o zdefiniowanej cenie:

 • Wstępne rozpoznanie rezerw w działaniu firmy – bezpłatne
 • Wstępne rozpoznanie możliwości wzrostu sprzedaży – bezpłatne
 • Poprawa ważnej relacji biznesowej – od 1200,-
 • Instrukcja obsługi sprzedawcy – podkręć jego sprzedaż – od 1200,-
 • Usprawnianie trudnych relacji – od 1500,-
 • Skuteczny Wpływ na wybrane osoby – od 1500,-
 • Konsultacje wdrożeniowe – 150,-/h

Przed rozpoczęciem każdej usługi dajemy klientowi nasze oszacowanie tego, jaką wartość wnosi ona do jego biznesu. Uważamy, że dobry biznes powinien być rzetelny. Zwłaszcza jeśli ma być trwały.

Usługi gdzie cena zależy od zakresu prac:

 • Usprawniamy firmy
 • Menadżer wzrost osiągnięć
 • Zwiększamy sprzedaż
 • Kluczowa informacja.

 

Oprócz powyższych usług świadczymy szeroki zakres szkoleń w zakresie zarządzania, sprzedaży  oraz wzrostu sprawności działań zawodowych. Robimy także coaching a także Indywidualne Programy Wzrostu Osiągnięć ‘on the job”.

Prosimy się z nami kontaktować: biuro@TMTgroup.pl

 

 

Trudny przełożony 02 – Wiedza Władza Wpływ
Usprawniamy relacje

Trudny przełożony 02

Wiedza – Władza – Wpływ

Wiedza Władza Wpływ

 

Typy relacji pomiędzy ludźmi

Na potrzeby licznych prac, które wykonuję dla biznesowych klientów, wypracowałem pięcio składnikową typologię relacji. Nie rości sobie ona praw do wyjątkowo wysokiej elegancji formalnej. Jest za to praktyczna, skuteczna i dobrze opisuje wszystkie napotkane dotychczas przypadki.

Opiera się ona na pięciu zasadniczych wymiarach relacji. I tak ludzie w stosują następujące sposoby działania we wzajemnych relacjach:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość
 • Rozpoznanie – Ignorancja

Partnerstwo polega na dbaniu zarówno o swoje własne interesy jak też i o interesy drugiej strony. W partnerstwie uważamy, że druga strona jest tak samo ważna jak my i to pomimo istniejących różnic pozycji, umiejętności, wiedzy itp.

 

Partnerstwo jest dobrze opisane w klasycznej już Harwardzkiej strategii negocjacyjnej czy asertywnym podejściu do relacji typu „Win – Win”.

Słowa, które często kojarzą się z partnerstwem to: współpraca, wzajemność, zaufanie, pomoc.

 

Dominacja polega na wykorzystywaniem posiadanej przewagi w celu osiągniecia swoich celów. Dominacja może ona występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Dominacja wroga – Agresja Dominacja z zamiarem osiągnięcia korzyści kosztem drugiej strony – np. wrogie przejęcie w biznesie, napad i wymuszenie, wykorzystanie dominującej pozycji w negocjacjach, niektóre zachowania menadżerów lub pracowników, dręczenie pracownika w celu przyspieszenia jego rezygnacji z pracy itp.
 • Dominacja neutralna intencyjnie – osoba, która stosuje takie podejście nie chce ani niszczyć ani dbać o drugą stronę relacji, po prostu robi swoje korzystając z przewagi nad otoczeniem, którą posiada. Nie liczy się też specjalnie z tym, co się dzieje z drugą osobą.
 • Dominacyjna dbałość – wykorzystywanie swojej przewagi do dbania o drugą stronę relacji. Występuje często u dominujących i kochających rodziców[1]. Występuje też w biznesie np. przy uzasadnionym cięciu wydatków, które wpływa poprawę pozycji firmy i stabilizację zatrudnienia.

 

Gra polega na wykorzystywaniu swojej zręczności i finezji w celu osiągniecia zamierzonych celów. O ile dominacja wykorzystuje przewagę wprost i jest doskonale rozpoznawana oraz widoczna, to gra jest jej przeciwieństwem gdyż porusza się po możliwie nierozpoznawalnych dla drugiej strony strategiach działania.

Także gra może występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Manipulacja – zamaskowana agresja polegająca w swojej istocie na podstępnym uzyskaniu tego, co osoba nie zgodziła by się dać gdyby rozumiała sens i intencje zabiegów
 • Gra neutralna intencyjnie – są osoby, które nie cenią prostej komunikacji i lubią komunikację o ukrytej dla rozmówcy logice, lubią się bawić finezja komunikacji
 • Gra jako forma dbania o drugą stronę relacji – np. flirt. Możliwe jest także dbanie o inne osoby w sposób, który jest dla niech nieoczywisty lub wręcz niedostrzegalny.

 

Uległość to niekonieczna rezygnacja z tego, czego chcemy. Wynika ona najczęściej ze słabości, obniżonego poczucia własnej wartości czy ideologicznych przesłanek. Należy odróżnić prawdziwą uległość od udawanej uległości będącej jedną z możliwych gier.

 

Ignorancja to zjawisko polegające na tym, że dotknięta nią osoba nie rozpoznaje istotnych, dla danej sprawy, zjawisk. Słowem ma nieadekwatny obraz sytuacji. I opierając swoje działania na takim obrazie popełnia błędy. Do typowych przejawów z tego zakresu należą błędne założenia dotyczące intencji innych osób typu „przecież on chce dobrze dla ciebie”. Opozycją do ignorancji jest Rozpoznanie.

 

W następnym artykule omówię profile Prezesa i Podwładnego. Dzięki temu zobaczymy na czym polegało niedostosowania stylów i jakie problemy to rodziło.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Oszacowanie rezerw, które firma jeszcze posiada
Usprawniamy firmy

Większość firm, z którymi się zetknąłem posiada jeszcze rezerwy. Można je znaleźć na trzech poziomach:

 1. ważny lub/i problemowy pracownika – to praktycznie zawsze są rezerwy
 2. zespół, dział lub proces biznesowy
 3. cała firma włącznie z jej relacjami z otoczeniem.

Wstępne oszacowanie rezerw robimy bez opłat. Jest to nasz wkład w możliwą współpracę z daną firmą. Dzięki temu firmy łatwiej się decydują na przetestowanie korzyści ze wzajemnej współpracy.

Poniżej umieściłem takie wstępne dla firmy XXX.

Model Biznesu XXX

Kiedy już określimy wstępnie rezerwy, to rozpoczynamy rozmowy o dalszej współpracy. Trzeba oczywiście dokonać:

 1. precyzyjnego rozpoznania
 2. określić korzyści z uruchomienia danej rezerwy
 3. trudności i ryzyka z tym związane
 4. podjąć decyzję co robimy – to oczywiści robi kierownictwo firmy.

Nasze narzędzia do usprawniania firm można obejrzeć pod linkiem:

http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/firma-i-zyski/

Zapraszamy także do współpracy:

 1. firmy, które chcą sprawdzić jak duże rezerwy jeszcze posiadaj          
 2. osoby chętne do współpracy przy docieraniu do takich firm – ambasadorzy usługi.

biuro@TMTgroup.pl

Regionalny Menadżer Sprzedaży szuka nowych wyzwań
Ułatwiamy zmianę pracy. Zmniejszamy ryzyka rekrutacyjne.

MS1-229Regionalny Menadżer Sprzedaży [1-229]

Dostępne profile:

 1. Ambicja – Siła sprawcza – Kompetencje – do wglądu
 2. Dopasowanie kandydata do firmy i przełożonego – na zamówienie
 3. Kluczowe kompetencje w biznesie – do wglądu
 4. Kompetencje Regionalnego Menadżera Sprzedaży – do wglądu
 5. Styl kierowania innymi – na zamówienie
 6. 10 kierowniczych stylów – do wglądu

Zawarte w poniższych załącznikach informacje mogą być zdecydowanie bardziej rozbudowane i uszczegółowione w oparciu o potrzeby konkretnego pracodawcy. Jeśli mają Państwo takie potrzeby prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Minimalizujemy ryzyka rekrutacyjne. Ułatwiamy dopasowanie kandydatów do stanowisk. Wskazujemy na obszary dalszych możliwości rozwoju możliwości.

Menadżer 1-230 szuka pracy
Ułatwiamy zmianę pracy. Zmniejszamy ryzyka rekrutacyjne.

M1-230

Menadżer 1-230 szuka pracy

Zawarte w poniższych załącznikach informacje mogą być zdecydowanie bardziej rozbudowane i uszczegółowione w oparciu o potrzeby konkretnego pracodawcy. Jeśli mają Państwo takie potrzeby prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Minimalizujemy ryzyka rekrutacyjne. Ułatwiamy dopasowanie kandydatów do stanowisk. Wskazujemy na obszary dalszych możliwości rozwoju możliwości.

 

 

Trudny Przełożony #1. pola konfliktu
Usprawniamy relacje

Trudny przełożony: #1 pola konfliktu

Trudny Przełożony 001

 

Mój klient [8-080] jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie i kierownikiem podległo mu działu. Po zmianie władz spółki napotkał na tak duże problemy w pracy z nowym prezesem, że na serio myślał o zmianie pracy. Miał bardzo wysoki poziom stresu i pierwsze objawy problemów zdrowotnych, które z tego wynikały.

Pierwszą rzeczą, którą wykonałem była analiza pól konfliktu. W tabeli poniżej wydać, na pięciu polach, jak duża była skala problemu pomiędzy nowym Prezesem a podległym mu kierownikiem i specjalistą. Kiedy już rozszyfrowaliśmy jaka jest struktura i wielkość konfliktów określiłem do jakiego poziomu można i opłaca się ten konflikt mojemu klientowi zredukować.  Na rysunku ten poziom jest zaznaczony literką O – optymalnie.

Teraz omówię poszczególne pola konfliktów:

Trudny Przełożony 002

 

#1. Konflikt Interesów – Nowy prezes musiał szybko podporządkować sobie podległe mu struktury. w tym celu wprowadzał swoich ludzi na kluczowe stanowiska tak szybko, jak było to możliwe. Miał też ochotę wymienić mojego klienta na swojego człowieka. Jednak utrudniała mu to dogłębna znajomość organizacji, jej otoczenia i kluczowej problematyki , którą mój klient dysponował. Dlatego nowy prezes przyjął taktykę gnębienia i szybkiego wyciskania Know How od mojego klienta co było przygotowaniem do następnej fazy, która miała polegać na przesunięciu go na stanowisko wykonawcze albo usunięciu z organizacji.  Ponieważ mojemu klientowi nie odpowiadały to pomysły powstał pierwszy poziom konfliktu.

 

#2. Konflikt Strukturalny – Mój klient był w relacji podległości służbowej co ułatwiało oczywiście przełożonemu realizację jego planów. Dwa pierwsze pola przejawiania się konfliktu bardzo silnie się wzmacniały. Siła mojego klienta polegała na potrzebnej prezesowi fachowości. Jednak obie strony doskonale rozumiały, że ta przewaga będzie z czasem malała. Nie było żadnej szansy, żeby mój klient dostał się do zarządu. Wykonaliśmy jednak jeden bardzo korzystny ruch strukturalny, który wzmocnił pozycję mojego klienta. Nie będę go tutaj jednak omawiał.

 

#3. Konflikt Wartości – Tutaj wyjściowy poziom konfliktu nie był aż taki wysoki. Przeanalizowaliśmy starannie co jest wartością dla prezesa a co dla mojego klienta i wyciągnęliśmy z tego wnioski praktyczne. Wdrożenie tych wniosków dało bardzo dużą redukcję konfliktu na tym polu.

 

#4 Konflikt Relacji – Mój klient i jego nowy zwierzchnik mieli zupełnie niedostosowane styla relacji. A to dodatkowo komplikowało sprawę, zaostrzało konflikt i uniemożliwiało porozumienie. To zagadnienie omówię w następnym wpisie. Jest ono o tyle ważne, że od tego zaczęliśmy gruntowną przebudowę sytuacji klienta.

 

#5 Konflikt Informacji – Oczywiście obie strony miały różne pakiety informacji prawdziwych, częściowo nieprawdziwych i zupełnie błędnych. Część naszej pracy polegała na tym, że zdobyliśmy potrzebne nam Kluczowe Informacje (patrz Kluczowe informacje na stronie głównej TMTgroup.pl) i utrudniliśmy znacznie zmniejszanie tych naszych przewag informacyjnych prezesowi i jego otoczeniu, które osłabiały naszą pozycję.

 

Na tym zakończę wstępne omówienie pięciu pól konfliktu. Jest to bardzo wartościowa typologia, którą zapożyczyłam od Ch. Moora. Moor nie dostarcza natomiast narzędzi do rozpoznania jaka jest sytuacja w konkretnej sprawie pomiędzy konkretnymi ludźmi czy organizacjami. To tego służy nam metodologia, którą wypracowaliśmy w ramach TMTgroup.pl

 

Ponieważ ze wstępnych analiz wynikało, że:

 1. konflikt da się bardzo silnie zredukować
 2. trudność tej zmiany wynosi 80% – zmiany trudne, lecz możliwe

to dalsze prace zależały od decyzji mojego Klienta. Po starannych analizach Klient zdecydował się radykalne przebudowanie relacji z przełożonym i pozostanie w dotychczasowym miejscu pracy, które cenił i lubił (oprócz prezesa i części nowych zwyczajów, które prezes wprowadzał).

 

Dzięki precyzyjnej i rzetelnej pracy przebudowaliśmy z klientem [8-080] relację z przełożonym. Klient chodzi do pracy zrelaksowany jak za dawnych czasów oraz dużo silniejszy i mądrzejszy. Żeby ta zamiana była możliwa musieliśmy bardzo precyzyjnie rozpoznać strukturę sytuacji i bardzo finezyjnie działać gdyż błędy w relacji z prezesem mają swoją wysoką cenę.

 

W następnym wpisie z tej serii omówię style relacji pomiędzy prezesem i moim klientem i szerzej rozwinę ten wątek.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

 

 

Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii
Usprawniamy Firmy

Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii Prawnej

Ostatnio analizowałem możliwości wzrostu biznesowych efektów działalności Kancelarii [0-127]. Najpierw przyjrzeliśmy się  rynkowej sile właściciela kancelarii.

Na 10 wymiarach głównych kompetencji rynkowych prawnika można prześledzić gdzie kompetencje osoby prowadzącej kancelarię są wystarczające, a gdzie są luki w istotnych kompetencjach rynkowych.

Główna i krytycznie istotna luka dotyczy pozyskiwania nowych klientów o odpowiedniej wartości dla kancelarii. W tym obszarze będziemy koncentrować nasze działania związane z dalszym rozwojem tego biznesu.

Partner 1-127

 

 

 

Poniżej prezentuję syntetycznie ujęty  zestaw kluczowych obszarów kompetencji, które wpływają na rynkowe wyniki kancelarii.

Partner 1-127a

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane analizą możliwości wzrostu wyników w zakresie:

 1. wybranego pracownika – instrukcja obsługi pracownika
 2. zespołu , działu …
 3. całej firmy

prosimy o kontakt.  Wstępna analiza jest bezpłatna. biuro@TMTgroup.pl