Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: 6. Krytycznie Ważna Informacja

Ważny pracownik szkodzi firmie

Ważny pracownik szkodzi firmie

BI_004_Kazimierz_F_Nalepa

Ważny dla organizacji i bardzo trudny do zastąpienia ekspert zachowywał się w sposób, który zaczynał być coraz bardziej uciążliwy i destrukcyjny dla organizacji klienta. Jeśli chodzi o kompetencje, to osoba ta jest bardzo trudna do zastąpienia. Jednocześnie dochodziło do dyrekcji coraz więcej informacji o tym, że:

 • jest opryskliwy dla osób, które coś od niego chcą
 • nie toleruje braku kompetencji innych i ostro reaguje na takie sytuacje
 • trzyma swoją wiedzę praktycznie tylko dla siebie
 • często narzeka na niskie zarobki własne
 • mówi także innym, że „pracują za psie pieniądze”.

 

Tak więc efekty dobrej pracy merytorycznej, którą dawał firmie ekspert były niszczone w jakiś 30% przez jego destrukcyjne wobec firmy i pracowników zachowania. Na początku dyrektor myślał, że to są chwilowe problemy jednak problemy te narastały do punktu, gdzie nie można ich było dalej lekceważyć.

 

Dyrekcja chciała dokładnie poznać powody zachowań eksperta, zanim rozpocznie interwencję słusznie zakładając, że tylko pełna wiedza o przyczynach pozwoli rozwiązać problem w pełnym możliwym zakresie oraz elegancko i trwale. W to, że w trakcje rozmowy ekspert powie dyrektorowi pełna prawdę o rzeczywistych przyczynach swoich zachowań nie wierzył nikt.

 

Na początku zidentyfikowaliśmy pełną listę możliwych w tym przypadku przyczyn frustracji eksperta. Następnie określiliśmy siłę każdego ze zidentyfikowanych czynników. Na używanej przez nas skali 100% oznacza bardzo dużą siłę sprawczą danego czynnika.

 

Rodzaje przyczyn:

 1. problemy osobiste – 70%
 2. niechęć do firmy – 60%
 3. niechęć do dyrektora – 30%
 4. charakter – 30%
 5. problemy w domu – 10%
 6. zdrowie- 5%
 7. inne – 0%

BI_004a_Kazimierz_F_Nalepa

Z dokonanych rozpoznań i późniejszej analizy wynika następujący obraz sytuacji. Są dwa główne powody frustracji eksperta:

 • problemy osobiste – 70%
 • niechęć do firmy – 60%.

 

Dwa pozostałe czynniki:

 • niechęć do dyrektora – 30%
 • typ charakteru eksperta – 30%

dopełniają i wzmacniają te zachowania. Same w sobie nie miały by wystarczającej siły, by tworzyć istotne dla firmy problemy.

Po tych ustaleniach zabraliśmy się do rozszyfrowania:

 1. na czym polegają problemy osobiste eksperta:
  • jakie są ich składowe
  • na ile są one trwałe a na ile przejściowe
  • gdzie i jak możemy tu ekspertowi pomóc
 2. na czym polega niechęć eksperta do firmy, w której pracuje
  • które elementy tej niechęci damy radę osłabić
  • może możemy zwiększyć także zadowolenie eksperta
 3. za czego składa się jego niechęć do dyrektora
  • na które czynniki dyrektor ma wpływ
  • na ile dyrektor zmieniając swoje zachowanie może zmniejszyć istniejącą niechęć
  • na ile chce on to zrobić.
 4. na charakter eksperta nie mamy dużego wpływu. Jeśli jednak dokładnie rozpoznamy cechy składowe tego charakteru (a mamy do tego narzędzia) to możemy lepiej współpracować z tą osobą. Będzie to rodzić mniej konfliktów i niezadowolenia. Może także wygenerować więcej korzystnych efektów.

 

Z naszego wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów ludzkich wynika, że:

 • najpierw warto mieć pełną listę przyczyn
 • założenie, że każdy człowiek powie nam dlaczego szkodzi firmie jest naiwne
 • w przypadku kluczowych dla firmy osób sprawy należy rozwiązywać życzliwie, skutecznie i precyzyjnie zarazem, a najlepiej także trwale
 • przy trudnych przypadkach ludzie są drażliwi i warto postępować z nimi odpowiednio taktownie.

Dzięki takiemu podejściu problemy maleją lub nikną a dalsza współpraca jest łatwiejsza.

 

Kazimierz F. Nalepa

biuro@TMTgroup.pl

www.TMTgroup.pl

Kto nam przeszkadza w przetargu?
Dostarczamy cenne informacje

Rozpoznania sytuacji przetargowych

Klient odbierał niejasne a jednak niepokojące sygnały, że coś dziwnego dzieje się wokół przetargu , w którym startuje. Jego przeczucia prowadziły do jednego z silnych konkurentów, z którym często się walczy na rynku. Zadanie polegało na tym aby potwierdzić lub wykluczyć tą hipotezę.

BI_001

Nie będziemy tu oczywiście szczegółowo opisywać zarówno sytuacji wyjściowej jak i sposobów weryfikacji takich hipotez. Można jednak uzyskać zdecydowanie lepszą informację dotyczącą deklarowanej i rzeczywistej sytuacji przetargowej. To oczywiste, że chcemy mieć możliwie dobre informacje o zasadach działania przetargu jak i o tym jak zachowują się nasi konkurenci zanim zbudujemy naszą strategię działania i złożymy dokumenty. Wiedza uzyskiwana po zamknięciu przetargu jest w dużej części zbyt spóźniona, żebyśmy mogli z niej w pełni skorzystać.

W zakresie rozpoznawania istotnych sytuacji biznesowych posługujemy się najczęściej poniższym zestawem narzędzi.

Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

 • co już wiemy, co chcemy jeszcze wiedzieć, czego jeszcze nie bierzemy pod uwagę a powinniśmy to wiedzieć
 • biznesowa wartość informacji
 • co z tą wiedzą zrobimy / jakie to daje korzyści
 • pomiar użyteczności informacji a koszty jej pozyskania
 • biznesowa orientacja w zdobywaniu i używaniu informacji
 • hierarchia użyteczności informacji
 • lokalizacja kluczowej informacji
 • skala prawda – fałsz / wartościowanie informacji
 • intencje w zniekształceniach informacji
 • pewność posiadanej wiedzy
 • my i oni – przewagi informacyjne
 • obszary sprzeczności i konfliktów
 • style relacji a posługiwanie się informacją
 • wielowymiarowe macierze informacji
 • modele kluczowych zjawisk: budowa, testowanie, użycie w istotnych sytuacjach

Kontakt:  biuro@TMTgroup.pl

Jaka wiedza da ci największy przyrost możliwości
Krytycznie Ważne Informacje #001

Jaka wiedza da Ci największy przyrost możliwości?

Wykonujemy audyty potrzeb i korzyści informacyjnych oraz rozpoznanie wskazanych spraw.

kwi_001

Sukcesy w biznesie i zarządzaniu zależą od tego:

 • jak korzystne są okoliczności, które napotykamy lub umiemy stworzyć
 • jak dobrą informacją dysponujemy
 • jak sprawnie działamy i wykorzystujemy tą informację.

 

W metodologii TMTgroup uwzględniamy następujące kategorie informacji:

Informacje prawdziwe:

 • Złoto – najbardziej cenna informacja
 • Srebro – cenna informacja
 • Brąz – informacja użyteczna

Zagrożenia – informacja błędna uznana za prawdziwą

 • Duże zagrożenie
 • Średnie zagrożenie
 • Małe zagrożenie

Śmieci – nieużyteczny nadmiar informacji

kwi_001a

TMTgroup dostarcza  Krytycznie Ważnych Informacji właścicielom i kadrze kierowniczej. Są to informacje o największym znaczeniu dla realizacji celów klienta czyli:

 • –  Złoto – najbardziej cenna informacja i
 • –  Srebro – cenna informacja (zdobywamy te informacje)
 • –  Duże zagrożenie i
 • –  Średnie zagrożenie (wykrywamy błędy i zniekształcenia posiadanych informacji)

których klient nie ma ponieważ:

 1. nie wie, że może je mieć
 2. nie wierzy, że może je mieć
 3. nie umie ich pozyskać
 4. nie zdąży ich pozyskać
 5. są dla niego za drogie w dotychczasowej formule pozyskiwania cennych informacji.

Zapraszam także do stolika eksperta na konferencji: II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego 21.11.2016 gdzie będę odpowiadał na wszystkie (prawie) zadane pytania.

http://konferencje.pb.pl/konferencja/1020,ii-forum-strategicznego-wywiadu-biznesowego

konferencja-pb