Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: IV. Biznesowa Informacja

IV. Biznesowa Informacja – lista narzędzi

Spis narzędzi:

Dział IV. Biznesowa Informacja

Właściwa informacja silnie zwiększa skuteczność i efektywność działania. Daje przewagę i powiększa bezpieczeństwo. Dlatego warto:

 • wiedzieć: co chce się wiedzieć
 • umieć pozyskać Kluczowe Informacje
 • umieć je tak przetworzyć, by miały wysoką wartość operacyjną
 • skutecznie je używać.

Kiedy wspieramy naszych klientów na polu informacji moja pierwsza rada brzmi tak:

Na początku naszej współpracy proszę założyć, że mogą Państwo wiedzieć wszystko, co jest wam najbardziej potrzebne do realizacji celów. Pamiętając o tym założeniu określmy teraz:

 1. co chcecie wiedzieć
 2. co z tą wiedzą zrobicie
 3. jakie to da wam korzyści
 4. na koniec tego etapu sprawdźmy jeszcze, czy nie ma bardziej cennej informacji od tej, którą już określiliśmy.

W naszej pracy z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem Kluczowej Informacji używamy najczęściej następujących narzędzi:

 1. Biznesowa orientacja w zdobywaniu i używaniu informacji
 2. Kryteria twojego sukcesu
 3. Hierarchia użyteczności informacji
 4. Lokalizacja Kluczowej Informacji
 5. Skala prawda – fałsz
 6. Intencje w zniekształceniach informacji
 7. Pewność posiadanej wiedzy
 8. My i Oni – przewagi informacyjne
 9. Obszary sprzeczności i konfliktów
 10. Style relacji a posługiwanie się informacją
 11. Pozostałe narzędzia

Obszary zastosowań Kluczowej informacji

Żeby skutecznie i sprawnie działać trzeba posiadać odpowiednio dobrą informację. Tą informację, która:

 1. jest nam szczególnie potrzebna
 2. daje największe przełożenie na wynik
 3. i jednocześnie jej nie mamy

nazywamy Kluczowa InformacjąTM

Kluczowa InformacjaTMT jest przez nas najczęściej używana pracach w następujących obszarach:

1. biznesowe otoczenie firmy

2. konkurenci, kontrahenci

3. zamierzenia i uwarunkowania wskazanych osób lub firm

4. strategie wzrostu efektywności firmy

5. analiza całych organizacji

6. wybranych obszarów organizacji (np. określony dział: produkcja, sprzedaż…

7. wybranych procesów w organizacji

8. wybranych zagadnień (np. niska efektywność, konflikt, wycieki informacji …

9. wzrost osiągnięć właścicieli i kadry menadżerskiej

10. poprawa wyników u pracowników

11. strategie wzrostu sprzedaży

12. negocjacje, przetargi, duże windykacje, procesy, fuzje, wrogie przejęcia

13. wsparcie firmy za pomocą funduszy unijnych

14. ważne sytuacje osobiste kluczowych ludzi w firmie

 FLZ-V-01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Jednym z najczęstszych powodów obniżonych wyników i wpadek są braki informacyjne klientów w obszarach o kluczowym dla nich znaczeniu. Temu można zapobiec.

 

Oprócz tego przyczyny obniżonych wyników mogą leżeć w obszarach:

 • Ambicji
 • Siły sprawczej
 • Kompetencji merytorycznych.

O tym już pisałem we wpisie Ambicja – Siła – Kompetencje

 

A teraz jeszcze jedna myśl na koniec tego wpisu. Najtrudniej jest odkryć to:

 • o czym się nie myślało w ogóle
 • a co ma silny wpływ na przebieg sytuacji.

FLZ-stopka 1

biuro@TMTgroup.pl

Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Kluczowa Informacja a sukces w biznesie

Żeby skutecznie i sprawnie działać trzeba posiadać odpowiednio dobrą informację. Tą informację, która:

 1. jest nam szczególnie potrzebna
 2. daje największe przełożenie na wynik
 3. i jednocześnie jej nie mamy

nazywamy Kluczowa InformacjąTMT

 FLZ-V-01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Kluczowa InformacjaTMT jest to taka informacja, która silnie zwiększa nasze szanse na osiągnięcie postawionych sobie/firmie celów. Prowadzi do ZYSKÓW i innych KORZYŚCI na których nam szczególnie zależy.

1. umożliwia rozpoznanie działań dających wyraźne przyrosty skuteczności, efektywności, zysku (na poziomie zdecydowanie lepszym niż dotychczasowy)

2. pozwala na radykalny wzrost pewności w podejmowaniu decyzji (np. jakie są przewagi i słabości naszej konkurencji, jaki jest rzeczywisty próg ustępstw drugiej strony w negocjacjach, gdzie i o ile możemy zwiększyć efektywność działania firmy, o ile nasi sprzedawcy mogą jeszcze lepiej sprzedawać …)

3. umożliwia precyzyjny monitoring tego, jak dobre są nasze działania na drodze do celu (np. czy pojawiły się nowe czynniki silnie zmieniające naszą sytuację, jak optymalne są nasze działania …).

4. pozwala na stabilizację osiągniętych przyrostów efektywności, zysku i innych korzyści, na których nam szczególnie zależy (zapewnienie sobie trwałości osiągniętych efektów i korzyści wymaga często specjalnych zabiegów …).

W tym wątku bloga będziemy opisywali narzędzia, którymi się posługujemy do zwiększenia sprawności posługiwania się kluczową informacją. Najważniejsze narzędzia, które będziemy omawiać to:

1. Biznesowa orientacja przy zdobywaniu i używaniu informacji

Nie pozyskujemy informacji dla informacji. Ma ona służyć naszym sukcesom w biznesie. Trzeba posiadać (i dobrze używać) nie tyle dużo informacji, co tą najmniejszą ilość informacji, która jest najbardziej cenna dla naszego sukcesu.

2. Kryteria naszego sukcesu

Kryteria sukcesu  pozwalają na pomiar użyteczności informacji. Cenna informacja jest z reguły trudna do zdobycia. Dlatego trzeba wiedzieć co chcemy wiedzieć i jakie korzyści ta wiedza nam przyniesie.

3. Zasada Pareto+

Dzięki myśleniu w tych kategoriach możemy grupować informację w zbiory o rosnącej użyteczności.

4. Lokalizacja Kluczowej Informacji

Jeśli już  wiemy co koniecznie chcemy wiedzieć, to trzeba ustalić gdzie ta informacja się znajduje i w jaki sposób możemy ją pozyskać. Wychodzimy z założenia, że każda informacja jest możliwa do pozyskania. To czy ją pozyskamy zależy od tego jak:

 • jest ona trudna od pozyskania w relacji do opłacalności jej pozyskania
 • czy jej pozyskanie nie narusza naszej etyki działania
 • jaki jest poziom ryzyka związany z pozyskaniem tej informacji.

5. Skala prawdy

To narzędzie służy nam do weryfikowania, które informacje są prawdziwe, które częściowo przekłamane lub zniekształcone a które są zupełnie nieprawdziwe.

6. Intencje w zniekształceniach informacji

Rozpoznajemy tu, które informacje są celowo zniekształcane (i dlaczego), a które zniekształcenia są wynikiem błędów w przetwarzaniu informacji. Jeśli ktoś nas oszukuje w istotnych sprawach, to chcemy wiedzieć: dlaczego to robi i gdzie to robi.

7. Pewność posiadanej wiedzy

Oceniamy w jakim stopniu, posiadana przez nas wiedza jest pewna.

8. My i Oni – przewagi informacyjne

Tutaj rozpoznajemy kto, z liczących się w danej sprawie podmiotów, ma określone przewagi informacyjne w danej sprawie.

9. Obszary sprzeczności i konfliktów

Określamy pola rzeczywistych i potencjalnych konfliktów i sprzeczności

10. Pozostałe narzędzia

W naszej działalności rozpoznawczej, doradczej szkoleniowej i wdrożeniowej posługujemy się narzędziami właściwymi dla danego obszaru tematycznego. Wykaz obszarów tematycznych, w których prowadzimy dla naszych klientów prace umieszczam w następnym wpisie. Każdy z tych obszarów na swoją wyraźną specyfikę i wymaga pozyskiwanie nieco innych informacji w w inny sposób.

 

Nie zawsze używamy wszystkich tych narzędzi do pozyskiwania i obróbki informacji. W danej sprawie używamy tych narzędzi, które są nam najbardziej potrzebne.

 FLZ-stopka 1

 

  biuro@TMTgroup.pl

 

 Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl