Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-03] Model twojego biznesu

[N-I-03] Model biznesu

To narzędzie świetnie się nadaje do określania:

 • jak dobrze firma sobie radzi w 11 kluczowych obszarach swojej działalności
 • gdzie jeszcze ma rezerwy
 • określania jakie działania są kluczowe dla sukcesu firmy.

N-I-03_Mode_bizesu_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup

Przy pracy z Modelem Biznesu klient porządkuje sobie obraz swojego biznesu a to pozwala mu:

 • podejmować lepiej decyzje
 • ułatwia podjęcie tych decyzji, które są szczególnie trudne
 • ułatwia budowę (lub korekty) strategii wzrostu firmy.

Z naszych doświadczeń wynika, że prawidłowo wykonany opis modelu biznesu bardzo poprawia precyzję doskonalenia sposobu w jaki działa firma. Jednocześnie rzadko się zdarza żeby klienci mieli:

 1. pełną jasność rozpoznania na jaką pozwala model biznesu
 2. nie mówiąc już o wdrożeniu wynikających stąd wniosków i
 3. maksymalizacji korzyści z wdrożenia tych wniosków.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

Określ Model Swojego Biznesu

Spis treści:

 1. Co to jest model biznesu
 2. Ujęcie Osterwaldera
 3. Ujęcie TMTgroup
 4. Przykład organizacji [0-097]
 5. Zrób to sam
 6. Co jeszcze możemy zrobić dla ciebie i twojego sukcesu?

Jakiś czas temu, w literaturze na temat biznesu i zarządzania, pojawił się temat „Modelu Biznesu”. Model biznesu jest to ideowy schemat danego biznesu, który ujmuje najważniejsze elementy tego biznesu oraz powiązania pomiędzy tymi elementami w aspekcie realizacji strategicznych celów. „Model biznesu” jest tym dla danego biznesu czym jest konstrukcja dla budynku.

FLZ-II-003a_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

W swoich pracach nad zrozumieniem i usprawnianiem biznesów posługuję się tym narzędziem. Pozwala ono:

 • bardzo ostro i jasno odpowiedzieć sobie jaka jest fundamentalna konstrukcja danego biznesu
 • określić jak jest obecnie
 • określić jak może być
 • określić jak chcemy by było w przyszłości.

 

Przy pracy z Modelem Biznesu klient porządkuje sobie obraz swojego biznesu a to pozwala mu:

 • podejmować lepiej decyzje
 • ułatwia podjęcie tych decyzji, które są szczególnie trudne
 • ułatwia budowę (lub korekty) strategii wzrostu firmy.

 

[auth]

Przy okazji ciekawe doświadczenie. W znakomitej większości przypadków, kiedy pracuję nad Modelem Biznesu z klientem nie jest ro dla niego takie proste i łatwe. Oznacza to, że większość decydentów w biznesie:

 • posiada intuicyjne rozumienie własnego biznesu
 • często myśli o swoim biznesie niewystarczająco ostro
 • ulega większym lub mniejszym przekłamaniom lub zniekształceniom

Taka sytuacja wpływa zaś na obniżenie korzyści, które dany biznes może dawać. A tego to jest już szkoda.

 

To jakie elementy zawiera Model biznesu danej firmy nie jest ściśle określone. Mają to być po prostu najważniejsze elementy konstrukcji, która służy do realizacji głównych celów organizacji.

 

Żeby klientom ułatwić wyodrębnienie głównych elementów ich biznesu zaczynam najczęściej od wzbogaconego modelu  A. Osterwaldera. Ujęcie TMTgroup.pl pokazane jest na poniższym rysunku, gdzie prezentujemy diagnozę stanu obecnego i możliwego do uzyskania przez organizację [0-097].

 FLZ-II-003a_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Model używany w TMTgroup.pl na początku prac nad poprawą biznesu klienta różni się do modelu Osterwaldera w następujący sposób:

 

Porównanie modeli biznesu

Osterwalder TMTgrpup.pl
Segmenty klientów Klienci Podobne
Propozycja wartości Oferowana wartość Podobne
Kanały dotarcia Kanały dotarcia Podobne
Relacje z klientami Relacje z klientami Podobne
Strumienie przychodów Przychody Podobne
Kluczowi ludzie w firmie Różne
Kluczowe zasoby Zasoby firmy (pozostałe) Podobne
Kluczowe działania Kluczowe strategie działania Podobne
Kluczowi partnerzy Partnerzy, dostawcy Podobne
Struktura kosztów Koszty Podobne
Konkurenci Różne

 

Na początku pracowaliśmy na klasycznym modelu Osterwaldera. Jednak brakowało nam bardzo wyraźnie wyodrębnionych dwóch elementów, które bardzo silnie wpływają na sposób działania każdej firmy (dlatego są strategicznie istotne). Są to:

 • strategiczni ludzie firmy
 • konkurencja.

 

Najpierw z klientem określimy jakie elementy jego biznesu są kluczowe. Zawsze wtedy uważnie badamy, czy nasz model startowy jest odpowiedni dla opisu jego biznesu. Takie podejście daje nam większą otwartość na wychwycenie, które elementy są dla danego klienta naprawdę kluczowe. Którymi należy umiejętnie zarządzać i gdzie są obszary na dalszy rozwój firmy.

 

Następnie zaś przystępujemy do określenia tego, jaki jest poziom zadowolenia klienta na każdym z 11 wymiarów Modelu Biznesu. Praca w tym obszarze jest dużo bardziej złożona niż prosta odpowiedź na pytanie: Jak bardzo jesteś zadowolony z tego, co dzieje się na danym wymiarze modelu? Jednak jest to dobry punkt startu. Praca w tym etapie jest zbyt złożona by ją tu opisywać. Dla każdego klienta przebiega ona w nieco inny sposób.

 

Kiedy już mamy określone jak jest teraz (zielona linia na wykresie powyżej) przystępujemy do określenia jaki jest:

 • najbardziej korzystny, dla firmy stan (czerwona linia na wykresie)
 • na jakich wymiarach możliwy jest postęp
 • na jakich zmianach ten postęp polega
 • jak kosztowny, długotrwały i ryzykowne są zmiany.

W wyniku tych prac dostajemy czerwoną linię na wykresie. W syntetyczny sposób pokazuje ona klientowi jakie rezerwy w swoim działaniu może on jeszcze uruchomić.

[/auth]

Zrób To Sam:

Szanowny czytelniku. Namawiamy cię, żebyś zrobił sam i po swojemu taką analizę, jaką pokazaliśmy powyżej.  Jeśli napotkasz na duże problemy napisz do nas.

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas:

1. diagnozy rezerw

2. doradztwo

3. wdrożenie wybranych celów

4. coaching lub szkolenia


biuro@TMTgroup.pl

Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl