Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-05] 7 obszarów sukcesu

[N-I-05] 7 obszarów tworzących sukces organizacji

Za pomocą tego narzędzia przyglądamy się siedmiu obszarom, od których zależy sukces organizacji. Określamy jak dobrze każdy z tych obszarów wpływa na realizację celów, które przed organizacją stoją. Określamy także jakie mamy jeszcze rezerwy w każdym z tych obszarów. Następnie zaś wyznaczamy kolejność poszczególnych kroków, których zestawienie prowadzi do wzrostu tych wyników, na których organizacji najbardziej zależy.

 N-I-05_7_obszarów_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.