Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-11] Kadra kierownicza – kompetencje

[N-I-11] Kadra kierownicza – kluczowe kompetencje

To narzędzie świetnie się nadaje do określenia kluczowych kompetencji ludzi, którzy są dla organizacji najważniejsi. Tych, którzy decydują o jej kierunku, dynamice i precyzji działania. Przyrosty ich kompetencji najszybciej przekładają się na przyrost wyników firmy.

Kiedy już mamy opracowany taki profil, to budujemy strategię wzrostu tych kompetencji, których przyrost da nam najbardziej korzystne zmiany.

N-I-11_Kadra_kierownicza_Kazimierz_F_Nalepa_wwwTMTgroup.pl

Powyżej prezentujemy profil kompetencyjny bardzo skutecznego menadżera wraz z obszarami, gdzie jeszcze może on zwiększyć swoje możliwości z korzyścią dla siebie i organizacji, którą kieruje. We wszystkich kluczowych rolach osiągnął on lub przekroczył poziom skuteczności „s”. Bardzo dobrą informacją jest to, że ma on także jeszcze duże rezerwy do uruchomienia. Jego potencjał jest bardzo duży. Menadżer ten może zwiększyć swoje możliwości o około 40%. Oznacza to, że przechodzi on wtedy na dużo wyższy poziom możliwości budowania i prowadzenia biznesu. Przy tak dużym przyroście wprost „zmienia ligę” i swoje miejsce na rynku fachowców od zarządzania.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

Określ kluczowe role w biznesie u najważniejszych osób w firmie

Spis treści:

 1. Siedem kluczowych ról w biznesie.
 2. Przykładowy profil bardzo dobrego biznesmena
 3. Właściciel
 4. Lider
 5. Menadżer
 6. Specjalista
 7. Sprzedawca-negocjator
 8. Polityk organizacji
 9. Człowiek

 FLZ-III-01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Dla osób, które dbają o duże osiągnięcia w biznesie ważne jest miały odpowiednio duże możliwości do pełnienia głównych ról, których ten biznes od nich wymaga.

Omówię teraz te role na przykładzie bardzo dobrego Prezesa i Właściciela firmy. [5-083] i właściciela małej firmy [1-065].

 

Właściciel firmy

Można mówić o trzech typach ról:

 • Właściciel
 • Menadżer
 • Pracownik.

Nawet zakładając, że  wszystkie trzy typy osób dobrze wywiązują się ze swoich zadań to wyraźnie widać, że są to różne nastawienia i różne podejścia do własności, odpowiedzialności, pracy itp.

Nie każdy człowiek może być dobrym właścicielem. Nie wszyscy mają w sobie to specyficzne nastawienie. Nie wszyscy chcą MIEĆ coś swojego, rozwijać to i pomnażać możliwe do uzyskania korzyści. Nie wszyscy się także do tego, równie dobrze nadają.

FLZ-III-01b_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [5-083] jest rasowym właścicielem (a=100%). Ma nawet lekką 10% nadwyżkę możliwości w tym zakresie ponad minimalnymi wymaganiami potrzebnymi do osiągania sukcesów w roli właściciela (s=90%).

Tacy ludzie będą dążyli to tego, by mieć swój własny biznes lub być udziałowcem w atrakcyjnym dla siebie biznesie. Dodatkowo, omawiana tu osoba ma jeszcze nadwyżki możliwości właścicielskich, których jeszcze w sobie nie rozwinęła (m=120%). Oznacza to, że kiedy je odkryje i rozwinie, to będzie mogła skutecznie sięgnąć po jeszcze większy biznes niż to, co robi do tej pory. Posiadanie takich nadwyżek możliwości nad potrzebami, które wynikają z bieżących działań daje swobodę i lekkość w działaniu.

Osoba [1-065] ma źle ustawione podejście właścicielskie do swojej własnej firmy. Nie jest to wcale odosobniony przypadek. W swojej praktyce zawodowej spotykam się z zadziwiająco często z taką sytuacją. Nie dba ona wystarczająco silnie i autentycznie o swój biznes. Ma niejasne, dla siebie, kryteria sukcesu  firmy. W takim mentalnym i emocjonalnym zamieszaniu jej firma nie może się skutecznie rozwijać.

Osoba [1-065] potrzebuje pilnie uporządkować swoje myślenie o formie i przejść do bardzo zdecydowanych i skutecznych działań naprawczych. Jest to możliwe, gdyż jej docelowy potencjał właścicielski jest wysoki (m=110%)

Lider

Kompetencje lidera w biznesie pozwalają nam silnie uruchamiać istniejące pokłady możliwości tkwiące w ludziach i ukierunkowywać je na dobrze wybrane cele. Lider w biznesie wyzwala w ludziach to, co oni sami nie umieją uruchomić i tak umiejętnie kieruje ich działaniami aby ambitne cele, które mu przyświecają były zrealizowane. Piszę „ambitne” gdyż do osiągania mało ambitnych celów nie potrzebni są liderzy.

Podsumowując lider jest potrzebny do:

 • osiągania ambitnych celów,
 • wychodzenia z kryzysów.

Spójrzmy teraz na kompetencje dwóch, omawianych w tym artykule, osób. Jedna jest silnym, rasowym liderem ze skutecznie działającymi sprawczo umiejętnościami liderskimi. Drugiej [1-065] zaś brakuje wystarczająco rozwiniętych kompetencji liderskich. W związku z tym nie może jeszcze osiągać na tym polu sukcesów.

FLZ-III-01c_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Osoba [5-083] jest w pełni skutecznym liderem (a110), który ma nawet 40% nadwyżkę możliwości nad potrzebami firmy, którą kieruje. Owocuje to lekkością i wdziękiem z jakimi pełni tą rolę. Co więcej ma jeszcze 30% rezerwę możliwości, które może w sobie rozwinąć.

Osoba [1-065], której firma jest w kryzysie, ma trochę zbyt niskie umiejętności liderskie do tego, by mogły one skutecznie działać w przypadku jej własnego biznesu. Optymistyczne jest to, że brakuje jej tylko trochę do tego, by przekroczyć próg skuteczności (85%) i zacząć doświadczać tego, że jej działania liderskie zaczynają przynosić rezultaty. Może też ona do końca rozwinąć swoje możliwości i być w pełni skutecznym liderem.

Menadżer

O ile Lider biznesu wyzwala w ludziach dodatkowe pokłady możliwości, to menadżer powoduje, że wszystko co firma ma do swoje dyspozycji bardzo dobrze pracuje na jej sukces. Menadżer to, spokój, porządek i optymalne wykorzystanie możliwości. Lider to entuzjazm, przekraczanie barier i maksymalne użycie możliwości. Lider to jada wyścigowa a menadżer to jazda ekonomiczna i bezpieczna zarazem.

FLZ-III-01d_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie, omawiane to osoby są dobrymi, skutecznymi menadżerami. Obie mają aktywność w zakresie skuteczności. Obie też mają jeszcze rezerwy, czyli mogą lepiej realizować swoje działania menadżerskie. Przy rezerwach rzędu 5 -10% trzeba bardzo uważnie zaobserwować gdzie te rezerwy są. Jeśli rezerwy są duże lub bardzo duże, to precyzja w dalszym rozwoju nie jest aż tak bardzo istotna gdyż jest dużo obszarów, które można rozwijać i łatwo na nie trafić. 

 

Specjalista

Kiedy się robi biznes w jakimś obszarze, to warto się na tym znać. Nie jest to absolutnie konieczne jeśli umiemy:

 • znaleźć sobie odpowiednio dobrego i lojalnego specjalistę
 • dobrze korzystać z jego możliwości.

Ale i tak jest dobrze, kiedy właściciel ma odpowiednio wysoką kompetencje w zakresie tego, co robi jego firma.

FLZ-III-01e_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie omawiane tu osoby są wystarczająco kompetentne do tego, by odnosić sukcesy.

Osoba [5-085] ma pełna kompetencje, w obszarze w którym robi pieniądze. Może ją jeszcze podwyższyć.

Osoba [1-065] ma kompetencje na poziomie skuteczności i także może być jeszcze znacznie lepszym specjalistą w dziedzinie, w której działa.

 

Negocjator-sprzedawca

Następna, niezwykle przydatna kompetencja do umiejętność negocjacji i sprzedaży. Dla właścicieli, dyrektorów i menadżerów nie są to oczywiście umiejętności o klasie potrzebnej w sklepie czy w telemarketingu. Jednak, praktycznie w każdym biznesie, co jakiś czas coś ważnego negocjujemy a często też sprzedajemy. Czasami sprzedajemy usługi naszej firmy a czasami sprzedajemy firmę. Tak więc warto robić to naprawdę dobrze.

FLZ-III-01f_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie, opisywane tu osoby są bardzo dobrymi negocjatorami i sprzedawcami. Osoba [5-083] ma aktualnie 110% potrzebnych mu kompetencji a osoba [1-065] ma ich 100%. Tak więc obie mają tu bardzo dobrą sytuację. Lubią negocjować i sprzedawać oraz umieją to robić naprawdę dobrze.

Jednak osoba [5-083] doszła już do granic swoich możliwości w tym zakresie (m=110%). Jednak, ze względu na jej cele strategiczne, było by dobrze gdyby jeszcze zwiększyła swoje umiejętności  do 130%. Jest to już jednak niemożliwe.

Osoba [1-065] może zwiększyć swoje umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe o dalsze 30%. A jest to naprawdę duży przyrost. A co najlepsze jest on, w przypadku tej osoby, możliwy. W przypadku tej osoby ten pakiet kompetencji jest jednym z dwóch filarów jej strategii wzrostu osiągnięć.

 

Polityk organizacji

Każda organizacja jest miejscem gry o władzę i wpływy. Im jest ona większa tym więcej jest tych zjawisk. Podobne gry odbywają pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Dlatego kompetencje Polityka organizacji są tak bardzo istotne.

Osoba [5-083] jest tu bardzo dobrym zawodnikiem. Ma 100% kompetencje i możliwość ich dalszego przyrostu. Docelowo, ze względu na jego biznesowe plany, warto mu zwiększyć je do 130%. I jest to jak najbardziej możliwe.

 FLZ-III-01g_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [1-065] ma tu dużo niższe kompetencje. Są one zdecydowanie niewystarczające aby skutecznie działać. Oznacza to, że osobę tą będą spotykać, co jakiś czas, niemiłe niespodzianki wynikające z braku zrozumienia jak jest naprawdę  w jej otoczeniu. Jej kompetencje muszą szybko bardzo wzrosnąć. Najpierw do 80%, które są w tym przypadku minimalnym progiem skuteczności, a następnie do pełnych 100%. Umiejętności z tego zakresu są osobie [1-085] potrzebne w drugim, bardziej opłacalnym, obszarze jej działalności.

 

Człowiek

Ten wymiar pokazuje czy człowiek robi biznes:

 • kosztem siebie – płaci wtedy sobą za sukcesy w biznesie,
 • w ten sposób, że sam, jako człowiek, funkcjonuje coraz lepiej.

Dużo ludzi w biznesie się zużywa. Mówi się powszechnie o zjawisku wypalenia się, spadku motywacji, przepracowaniu, pogorszeniu się stanu zdrowia, zniszczeniu ważnych relacji, pustce wewnętrznej itp.

FLZ-III-01h_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Około 30% ludzi, robi biznes w taki sposób, że im to naprawdę dobrze służy. Na wykresie jest to wtedy wynik w okolicy 100%. I tak właśnie robi biznes osoba [5-083]. Osoba [1-065] robi biznes w „przyzwoicie ekologiczny” dla siebie sposób. Jednak nie ma tu powodów do zachwytu. Powinna, jak najszybciej tak skorygować sposób w jaki działa, aby to było dla niej w pełni dobre.

 

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas usługi usprawniające firmy i zwiększające biznesowe możliwości kluczowych osób.

biuro@TMTgroup.pl

 Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl