Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-12] Biznesowa wartośc pracownika

[N-I-12] Biznesowa Wartość Pracownika

Za pomocą tego narzędzia określamy w najbardziej syntetyczny sposób jak duży jest wkład poszczególnych osób w organizacji w jej sukces.

Każda osoba, która pracuje w firmie ma swoją Biznesową Wartość mierzoną wkładem w sukces tej organizacji. Firmy lepiej lub gorzej widzą, które osoby są dla nich cenne a które są dla nich obciążeniem. Za pomocą Biznesowej Wartości Pracownika określamy tą wartość po to, by można było nią świadomie zarządzać. Na początek kilka ćwiczeń z tego zakresu:

  1. znajdź grupę osób, których wkład w sukces twojej organizacji jest największy
  2. znajdź grupę osób, których wkład w sukces twojej organizacji jest najmniejszy
  3. reszta jest gdzieś pośrodku.

N-I-12_Biznesowa_wartość_osoby01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

N-I-12_Biznesowa_wartość_osoby02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.