Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-14] Efektywność poszczególnych działów

Efektywność poszczególnych działów

[N-I-14] Efektywność poszczególnych działów

To narzędzie używamy do określania tego jak dany dział dobrze realizuje swoje zadania w celu budowy sukcesu firmy. Istnieją firmy, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest zmiana sposobu pracy określonego działu. Jest to uzasadnione wtedy gdy dany dział:

 • jest lokomotywą sukcesu firmy
 • jest wąskim gardłem jej sukcesu.

Pokażemy poniżej analizy, które zrobiliśmy dla działu sprzedaży jednej z firm.

Kiedy szukamy rezerw to trzeba sprawić by cztery filary systemu sprzedaży działały prawidłowo. Są to:

 1. dopasowanie oferty do rynku
 2. firmowy system reguł, który wpływa na sprzedaż
 3. ambicja – siła sprawcza i kompetencje Szefa Sprzedaży
 4. sposób pracy sił sprzedaży.

W tym celu należy:

 1. precyzyjnie określić jak jest obecnie
 2. jak ma być docelowo
 3. określić czas, nakłady pracy i koszty zmian
 4. przeprowadzić zmiany (co łatwiej powiedzieć niż zrobić)
 5. ustabilizować nowy, lepszy sposób funkcjonowania sytemu sprzedaży.

N-I-13_Efektywność_poszcz_działów_Kazimierz_FNalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski + inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.