Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-I-19] Matryca Wartości Organizacji

[N-I-19] Matryca Wartości Organizacji

[N-I-19]  Matryca Wartości Organizacji – synteza wartości i relacji

 Matryca Wartości Organizacji jest narzędziem, w którym zestawiamy na jednym planie wartość poszczególnych komórek i wartość relacji pomiędzy tymi komórkami. Na przekątnej umieszczamy wartość poszczególnych jednostek organizacyjnych, a w pozostałych komórkach oznaczamy wartość relacji pomiędzy nimi. Punktem odniesienia dla wszystkich tych oszacowań jest możliwie wysoki sukces danej organizacji.

N-I-19_Matryca_wartości_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.