Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: I. Firma i Zyski – lista narzędzi do usprawniania firm:

[N-I-15] Efektywność relacji pomiędzy działami

[N-I-15]  Efektywność relacji pomiędzy działami jako czynnik wpływu na sukces firmy

Za pomocą tego narzędzia określamy jak dobrze poszczególne działy z sobą współpracują w celu tworzenia sukcesu firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że często firmy mają tu duże rezerwy.

Matryca poniżej pokazuje zamapowaną jakość relacji pomiędzy działami formy [0-004].  Przyjęty kod oznaczeń jest taki, że im bardziej ciemny jest kolor, tym gorsze są relacje wymiany tego, co jest potrzebne firmie do odnoszenia sukcesów. Prezentowany przypadek jest prawdziwy, jednak  tożsamość starannie zamaskowaliśmy a zdjęcia kadry kierowniczej są wzięte z internetu i nie przypominają swoich oryginałów.

N-I-15_Efektywność_relacji_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Taka matryca pozwala na precyzyjne zarządzanie współpracą pomiędzy działami w celu realizacji celów firmy na możliwie wysokim poziomie. Od analizy tego, jak dobrze działy wraz z ich kierownictwem przyczyniają się do tworzenia sukcesu firmy przechodzimy do określenia tego, co nie działa jeszcze odpowiednio dobrze i co należy zmienić.

Z naszego doświadczenia wynika, że część problemów we współpracy pomiędzy działami wynika z braku rozumienia przez ludzi w nich pracujących tego, że są fragmentem większej całości a nie autonomiczną wyspą. Do tego dochodzi oczywiście zaniżona efektywność pracy, osobiste animozje czy walka o władzę, środki i wpływy.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski + inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

Efektywność poszczególnych działów

[N-I-14] Efektywność poszczególnych działów

To narzędzie używamy do określania tego jak dany dział dobrze realizuje swoje zadania w celu budowy sukcesu firmy. Istnieją firmy, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest zmiana sposobu pracy określonego działu. Jest to uzasadnione wtedy gdy dany dział:

 • jest lokomotywą sukcesu firmy
 • jest wąskim gardłem jej sukcesu.

Pokażemy poniżej analizy, które zrobiliśmy dla działu sprzedaży jednej z firm.

Kiedy szukamy rezerw to trzeba sprawić by cztery filary systemu sprzedaży działały prawidłowo. Są to:

 1. dopasowanie oferty do rynku
 2. firmowy system reguł, który wpływa na sprzedaż
 3. ambicja – siła sprawcza i kompetencje Szefa Sprzedaży
 4. sposób pracy sił sprzedaży.

W tym celu należy:

 1. precyzyjnie określić jak jest obecnie
 2. jak ma być docelowo
 3. określić czas, nakłady pracy i koszty zmian
 4. przeprowadzić zmiany (co łatwiej powiedzieć niż zrobić)
 5. ustabilizować nowy, lepszy sposób funkcjonowania sytemu sprzedaży.

N-I-13_Efektywność_poszcz_działów_Kazimierz_FNalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski + inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

[N-I-13] Kierunek działania w relacji do linii sukcesu firmy

[N-I-13]  Kierunek działania w relacji do linii sukcesu firmy

Za pomocą tego narzędzia określamy w jakim stopniu ludzie dbają:

 • interes firmy
 • swoje własne interesy
 • interesy grupowe.

Trafnie zrobiona mapa kierunków działania daje jasne wskazówki jakie metody kierowania firma i poszczególnymi ludźmi są najbardziej skuteczne.

N-I-13_Kierunek_działania01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Ludzie w firmie nie zawsze działają zgodnie z jej potrzebami. Dzieje się tak z kilku powodów:

  1. nie znają kierunku działania firmy.
  2. znają właściwy kierunek, lecz go nie rozumieją
  3. znają kierunek działania firny, lecz nie chcą nim podążać i nadużywają swoich możliwości na rzecz swojego własnego interesu osłabiając tym firmę.
  4. znają kierunek działania firmy, lecz go nie akceptują i nadużywają swoich możliwości na rzecz bliskiej im grupy pracowników osłabiając tym firmę.

 

N-I-13_Kierunek_działania02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

 

.

[N-I-12] Biznesowa Wartość Pracownika

Za pomocą tego narzędzia określamy w najbardziej syntetyczny sposób jak duży jest wkład poszczególnych osób w organizacji w jej sukces.

Każda osoba, która pracuje w firmie ma swoją Biznesową Wartość mierzoną wkładem w sukces tej organizacji. Firmy lepiej lub gorzej widzą, które osoby są dla nich cenne a które są dla nich obciążeniem. Za pomocą Biznesowej Wartości Pracownika określamy tą wartość po to, by można było nią świadomie zarządzać. Na początek kilka ćwiczeń z tego zakresu:

 1. znajdź grupę osób, których wkład w sukces twojej organizacji jest największy
 2. znajdź grupę osób, których wkład w sukces twojej organizacji jest najmniejszy
 3. reszta jest gdzieś pośrodku.

N-I-12_Biznesowa_wartość_osoby01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

N-I-12_Biznesowa_wartość_osoby02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

[N-I-11] Kadra kierownicza – kluczowe kompetencje

To narzędzie świetnie się nadaje do określenia kluczowych kompetencji ludzi, którzy są dla organizacji najważniejsi. Tych, którzy decydują o jej kierunku, dynamice i precyzji działania. Przyrosty ich kompetencji najszybciej przekładają się na przyrost wyników firmy.

Kiedy już mamy opracowany taki profil, to budujemy strategię wzrostu tych kompetencji, których przyrost da nam najbardziej korzystne zmiany.

N-I-11_Kadra_kierownicza_Kazimierz_F_Nalepa_wwwTMTgroup.pl

Powyżej prezentujemy profil kompetencyjny bardzo skutecznego menadżera wraz z obszarami, gdzie jeszcze może on zwiększyć swoje możliwości z korzyścią dla siebie i organizacji, którą kieruje. We wszystkich kluczowych rolach osiągnął on lub przekroczył poziom skuteczności „s”. Bardzo dobrą informacją jest to, że ma on także jeszcze duże rezerwy do uruchomienia. Jego potencjał jest bardzo duży. Menadżer ten może zwiększyć swoje możliwości o około 40%. Oznacza to, że przechodzi on wtedy na dużo wyższy poziom możliwości budowania i prowadzenia biznesu. Przy tak dużym przyroście wprost „zmienia ligę” i swoje miejsce na rynku fachowców od zarządzania.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

[N-I-10] Osiem rodzajów działalności firmy

To narzędzie świetnie się nadaje do określenia optymalnych proporcji w działaniu organizacji. Wychwytuje kierunkowe zaniedbania i precyzyjnie określa w jakich proporcjach firma powinna się koncentrować na poszczególnych rodzajach działalności. Ponieważ wychwytuje zjawiska w innym przekroju diagnostycznym, niż firmy najczęściej na siebie patrzą, to dobrze określa czy firma ma dobrze ustawione 8 rodzajów w działalności, czy też ma tu istotne rezerwy.

N-I-10_Osiem_rodzajów_dzialności_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania  Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

 

 

 

[N-I-09] Cele strategiczne i strategia

Dobrze zbudowana strategia jest mapą drogową ułatwiającą działanie firmy. To narzędzie pozwala na ocenę tego, jak dobra jest to mapa i co firma powinna zrobić, by mieć lepiej określony sposób działania w strategicznej perspektywie.

Dobra strategia:

 1. prawidłowo rozpoznaje najważniejsze elementy sytuacji firmy
 2. prezentuje optymalny sposób na podjęcie kluczowych, dla firmy wyzwań
 3. określa konsekwentny ciąg odpowiednich działań
 4. zapewnia odpowiednie wsparcie tych działań
 5. jest maksymalne prosta, zwięzła i przejrzysta
 6. jest odpowiednio komunikowana lub/i ukrywana
 7. jest monitorowana w obszarze jej realizacji w wnioski służą optymalizacji działania firmy.

N-I-09_Cele_strategiczne_i_strategia_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

 

[N-I-08] Kryteria sukcesu firmy i ich mierniki

Jest to bardzo ważne narzędzie do zwiększania skuteczności firmy poprzez to, że:

 1. precyzuje do czego firma dąży
 2. sprawdza, czy ten zestaw jest optymalny w danej sytuacji firmy
 3. służy do ukierunkowania działania całej organizacji na realizację tego, co jest dla firmy najbardziej istotne
 4. określa jakie komórki lub ludzie realizują własne a nie organizacyjne priorytety
 5. proponuje skuteczne środki zaradcze.

 N-I-08_Kryteria_sukcesu_firmy_01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

N-I-08_Kryteria_sukcesu_firmy_02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

[N-II-07] Stabilizacja i innowacyjność

Za pomocą tego narzędzia określamy na ile dana firma ma dobrze ustawione:

 1. proporcje pomiędzy stabilizacją a innowacyjnością
 2. czy stabilizuje to, co najbardziej wart stabilizować
 3. czy zmienia właśnie to, co najbardziej warto jej zmienić.

N-I-07_Stabilizacja_i_innowacyjność01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

N-I-07_Stabilizacja_i_innowacyjność02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

[N-II-06] 4 rodzaje energii organizacyjnej wg prof. Heike Bruch.

To narzędzie służy do określenia czterech kluczowo ważnych dla sukcesu organizacji nastawień / energii działania. Są to:

 • produktywność
 • samozadowolenie
 • rezygnacja
 • destrukcja.

Warto wiedzieć jak:

 • w całej firmie
 • poszczególnych jej miejscach (od najważniejszych zaczynając)

wygląda naprawdę sytuacja gdyż bardzo silnie wpływa to na zdolności firmy do osiągania sukcesów.

N-I-06_4_strefy_energii_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Bardzo rzadko jest tak, ze firma ma wystarczająco ostry sposób widzenia takich sytuacji. A błędy w rozkładzie energii organizacyjnych bardzo silnie rzutują na wyniki organizacji.

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.