Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: IX. Z praktyki biznesu – przypadki

Biznesowe przypadki – spis treści

Dział VI. Biznesowe przypadki – Sukcesy i porażki

W tym dziale będziemy opisywać biznesowe te przypadki, które uczą istotnie ważnych zasad działania w biznesie.

 1. Sukcesy i upadek biznesmena – jak zarobić i stracić duże pieniądze
 2. Czterech wspaniałych – wybitna obsada władz koncernu
 3. Cios w plecy od swoich – o tym komu można ufać
 4. Trzech prezesów – tajemnice sukcesu firmy rodzinnej
 5. Orły, sokoły i kury – trzy poziomy kompetencji menadżerów w firmie
 6. Prezes i Związki Zawodowe – to trzeba umieć …
 7. Rozmowy z ważnym klientem – dlaczego nic nam nie wychodzi?
 8. Zmiana skali działania – sukces nie jest liniowy
 9. Jak położyć dobrą spółkę – jeden z dobrych przepisów
 10. Wybitny prezes dużej organizacji – warto mieć duży potencjał
 11. Kto hamuje organizację – jak to robią właściciele
 12. Załamanie się rynków zbytu – o zdolnościach do zmiany stylu działania
 13. Biznesowa forma właściciela – kto nadaje tempo
 14. Jak kupować biznes – bardzo sprawny negocjator
 15. Jak zdobyć władzę w koncernie – czym to się robi

Ambicja – Siła – Kompetencje cz.2

Spis treści:

1. Wybitny biznesmen o stabilnym poziomie sukcesu

2. Osoba o dużym majątku

3. Wyczerpanie dotychczasowego sposobu działania [1-024]

4. Kryzys jako stymulator sukcesu

5. Szybki przyrost siły sprawczej

Przypadek 1.

Wybitny biznesmen Stabilny sukces [1-018]:

[1-018] jest to osoba z pośród 100 najbogatszych Polaków. Niewątpliwie może być nazywana liderem biznesu. Warto zwrócić uwagę na to:

1. że jej profil ASK jest w pełni zrównoważony A = S = K. Oznacza to, że jej aspiracje są adekwatne do siły i kompetencji

2. osoba ta w pełni wykorzystuje swój biznesowy potencjał. Ponieważ sytuacja taka utrzymuje się od lat, mamy tu do czynienia z bardzo ugruntowanym biznesowym potencjałem.

FLZ-I-02.2a_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Wszystko wskazuje także, że wszystkie trzy czynniki będą w przyszłości rosły. Ważne jest by rosły w sposób, który daje możliwie dużą stabilność dotychczasowej ścieżki sukcesu.

Tak więc biznesowo jest to osoba w świetnej formie. W następnej części tego rozdziału zajmujemy się jeszcze tym, w jaki sposób jej strategie sukcesu w biznesie:

budują jakość istotnych obszarów jej życia lub

niszczą jakość istotnych obszarów jej życia.

Warto rozpatrywać sukcesy w biznesie w kontekście innych obszarów życia, gdyż:

„nie samym biznesem człowiek żyje”.

[auth]

Przypadek 2.

Osoba o dużym majątku [1-018]:

FLZ-I-02.2a1_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [1-008] jest także w gronie najbogatszych Polaków, choć nie na tak eksponowanym miejscu. Ambicje biznesowe ma w pełni rozwinięte. Jednak może dysponować jeszcze większą siłą sprawczą i niektóre istotne jej kompetencje wymagają rozwoju. Kiedy się tak stanie osiągnie ona pełnię swoich biznesowych możliwości. W takich przypadkach jak ten jest bardzo ważne aby trafnie zdefiniować:

jakie kompetencje należy rozwinąć

gdzie są te aspekty biznesowej siły sprawczej, które powinny wzrosnąć.

Przy takim, prawie idealnym profilu sukcesu można bardzo dobrze działać. Jednak wzmocnienie siły i kompetencji zaowocuje większą lekkością działania. Wzrośnie także skuteczność. Watro także zauważyć, że osoby, które mają pełne profile sukcesu biznesowego mogą dużo łatwiej inwestować w pozostałe aspekty swojego życia. Mogą ale nie muszą.

Nie jest z definicji tak, że bardzo skuteczni biznesmeni mają:

1. w pełni udane życie

2. płacą dużą cenę za swój sukces w biznesie.

Może być i taki tak.

Przypadek 3.

Wyczerpanie dotychczasowego sposobu działania i kryzys[1-024]:

FLZ-I-02.2d_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[1-024] to przypadek biznesmena, który stracił swoją dynamikę i przeszedł kryzys. To co dawało mu siłę do skutecznych działań wyczerpało się. Gwałtowne osłabienie [1-024] spowodowało kryzys i następującą po sobie serię niepowodzeń. Osoba ta nie rozpoznała w porę zagrożeń jakie niesie ze sobą osłabienie kluczowej w danym biznesie osoby.

Wskutek którego straciła dobrze prosperujący biznes i przez dłuższy czas szukała swojego miejsca na rynku. Na szczęści jego zasoby finansowe działały jak amortyzator i mógł on sobie pozwolić na dłuższy okres eksperymentów zanim zaczął rozumieć, że to nie ślepy los się na niego uwziął, tylko jest jakaś logika w jego trudnościach i niepowodzeniach. Trzeba przyznać, że był to trudny proces, gdyż spora część ludzi przyczyn niepowodzeń uporczywie szuka poza sobą. Co jest nadzwyczaj ciekawe robią tak, nawet zdawało by się, bardzo inteligentne osoby.

Kiedy [1-024] zaczął rozumieć:

1. najpierw, że to on sam jest przyczyną swoich niepowodzeń biznesowych

2. a następnie, (stopniowo) w jaki sposób generuje swoje niepowodzenia

to bazując na tych wartościowych odkryciach rozpoczął systematyczną i dobrze ukierunkowaną pracę nad odzyskaniem swojej formy. W ciągu kwartału udało mu się wyjść z dołka i rozpocząć skuteczną biznesową działalność. Pojawiły się pierwsze oznaki dawnej skuteczności działania a to, co robi obecnie zaczęło go cieszyć.

Obecnie jego forma biznesowa jest już odbudowana. Na tyle, że pojawiła się bieżąca skuteczność operacyjna. Nie ma jeszcze skuteczności strategicznej. Siła sprawcza wzrosła ponad 2,5 razy i pracujemy nad odbudowaniem biznesowych aspiracji i dalszym rozwojem możliwości.

Przypadek 4.

Kryzys jako stymulator sukcesu – studium przypadku [7-020]:

Osoba [7-020] to bardzo dynamicznie rozwijająca się osoba. Jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. Oprócz tego pełni funkcje kierownicze i właścicielskie.

FLZ-I-02.2e_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Jej pomysł na zajęcie się rozwojem możliwości osobistych i biznesowych wziął się z trudności, na które napotkała w swojej pracy zawodowej. Tak jak to sama określiła „doszła do ściany” a niezadowolenie z własnej sytuacji i realne zagrożenia utraty pozycji oraz biznesu rosły. Tak wyglądał jej potencjał biznesowy (w stosunku do jej rzeczywistych możliwości) w 2011.06.05. Obecnie (2011.12.03) jej sytuacja znacząco się poprawiła. Pozwala to na wykonywanie skutecznych kontrataków i na utrzymanie swojej pozycji we wrogim otoczeniu. Gdyby siła i sprawność działania osoby [7-020] była niższa, to wypadła by ona z biznesu z dużymi stratami już na obecnym etapie. Jednak szybki przyrost biznesowych możliwości dał jej możliwości wykonywania najpierw skutecznych kontrataków a następnie przejmowania inicjatywy.

Osoba [7-020] nie osiągnęła jeszcze pełni swoich możliwości. Jednak tempo w jakim biznesowo rośnie zaskoczyło jej konkurentów i wrogów. Jeśli utrzyma to tempu przyrostu sił i możliwości to zdecydowanie wygra walkę, w którą została wciągnięta.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoka dynamika wzrostu możliwości biznesowych osoby [7-020]. Osiągnięty obecnie poziom możliwości doprowadził do tego, że osoba ta przestała myśleć ograniczeniami i zaczęła szukać takiego miejsca w biznesie, które by ją w PEŁNI zadowalało. Obecnie ma już takie pomysły, nad którymi pracuje. Jednak bardzo ciężka sytuacja walki w jej obecnym biznesowym miejscu nie pozwala na razie na to, aby w pełni zająć się rekonfiguracją jej biznesu. Na razie trzeba wygrać wszystko to, co można wygrać w tej sytuacji, w której się znalazła.

Warto nadmienić, że osoba [7-020] nie znalazła by się w tak trudnej sytuacji gdyby miała ten potencjał, który ma teraz. Jej trudna sytuacja jest skutkiem zaniedbania własnego rozwoju.

Na razie wszystko wskazuje na to, że osoba [7-020] wygra trudną walkę, w której się znalazła i wyjdzie z niej bardzo wzmocniona. Sytuacja bardzo silnych biznesowych wymuszeń zmusza ją do bardzo szybkiego uczenia się potrzebnych kompetencji oraz do stałego przyrostu własnej biznesowej energii sprawczej. W ciągu sześciu miesięcy jej bardzo efektywnego rozwoju nastąpił tak duży przyrost jej możliwości, że zwróciło to uwagę otoczenia.

Przypadek 5.

Szybki przyrost siły sprawczej – przypadek [1-011]

Osoba [1-11] od pewnego czasu zastanawiała się nad przyczynami, które nie pozwalają jej na realizację jej aspiracji biznesowych. Uważała, że jest wystarczająco kompetentna do tego, aby osiągnąć to, co zamierzała.

FLZ-I-02.2f_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Zadziwiająco długo nie umiała jednak docenić znaczenia tego, co określamy tutaj nazwą „siły” czy „energii sprawczej”. Kiedy osoba [1-011] zaczęła intensywnie pracować nad swoją biznesową siłą pojawiły się w jej życiu następujące rezultaty:

przychody jej firmy wzrosły 4 krotnie, a zyski 2,5 krotnie

znacznie wzrosła lej odporność na trudności

dużo częściej występuje lekkość i skuteczność w działaniu na poziomie, który dawniej był bardzo rzadko doświadczany

jak sama zauważyła „otoczenie zaczęło jej sprzyjać”. To znaczy, zaczęły się pojawiać dużo częściej pozytywne zbiegi okoliczności zgodnie z powiedzeniem, że „silnym szczęście sprzyja”

pojawiły się korzystne reakcje klientów w skali, która do tej pory nie miała miejsca. Klienci dostrzegli duży (trzy krotny) przyrost biznesowej siły osoby [1-011] gdyż kompetencje miała i tak odpowiednio wysokie.

powiększyły się także jej kompetencje i są już prawie pełne

jej aspiracje znalazły swoją dojrzałą formę. To czego osoba [1-011] chce, jest dla niej możliwe i w pełni odpowiada jej potrzebom. Jest też bardzo dla niej bardzo atrakcyjne.

Nie jest to jednak pełnia biznesowych możliwości. Osoba [1-011] potrzebuje dalej szybko zwiększać swoją biznesową siłę sprawczą i jeszcze trochę doszlifować kompetencje. Wtedy będzie miała pełen zestaw możliwości na realizację swojego biznesowego potencjału.

Zrób to sam:

1. Na poniższym schemacie zaznacz jaki jest twój profil sukcesu. Kady wymiar jest podzielony na 10 poziomów. Określ swoje:

ambicje

siłę sprawczą

kompetencje.

2. Następnie określ który z tych trzech wymiarów sukcesu powinien być aktualnie rozwijany.

3. Określ strategię i dobierz odpowiednio skuteczne metody i techniki.

FLZ-I-02.2g_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[/auth]

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas:

1. diagnozy rezerw

2. doradztwo

3. wdrożenie wybranych celów

4. coaching lub szkolenia

5. Zaawansowane Programy Sukcesu

biuro@TMTgroup.pl