Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: II. Ludzie w biznesie – lista narzędzi

[N-II-28] Poziomy logiczne

[N-II-28] Poziomy logiczne

Nasza psychika jest zorganizowana hierarchicznie. Dobrze opisują to poziomy logiczne. Na ich bazie można określić stopień w jakim dana osoba jest wewnętrzne uporządkowana w sposób, który prowadzi do wartościowych dla niej sukcesów i osiągnięć.

N-II-28_Poziomy_logiczne_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-27] Styl kierowania innymi #1

[N-II-27] Styl kierowania innymi #1  

Materiał w opracowaniu

[N-II-26] Kluczowe wartości

[N-II-26] Kluczowe wartości 

materiał w opracowaniu

[N-II-25] Profil motywacji #1

[N-II-25] Profil motywacji #1

To narzędzie pomaga określić na czym naprawdę zależy danej osobie. Jest to przydatne do budowania skuteczN-II-25_Profil_Motywacji_1_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.plnych strategii oddziaływania na ludzi.

 

[N-II-24] Zachowanie w konflikcie

[N-II-24] Zachowanie w konflikcie wg. Kelemana  

Ludzie zmieniają swoje zachowania w sytuacjach konfliktu. To narzędzie pomaga określić jak się będą zachowywali, kiedy napotkają wyraźne sytuacje konfliktowe. Możemy też określić na ile da się zmodyfikować ich zachowania w kierunku bardziej dla nas korzystnym.

N-II-24_Zachowania_w_konflikcie_KazimierzF_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-23] Odporność na stres i trudne warunki działania

N-II-23_Odporność_na_stres_i_trudne_warunki_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl[N-II-23] Odporność na stres i trudne warunki działania  

To narzędzie pomaga określić jak dobrze dana osoba będzie sobie radziła w trudnych warunkach i stresie.

 

[N-II-22] Cenne talenty w biznesie

[N-II-22]   Cenne talenty w biznesie wg. Gallupa

To narzędzie pozwala określić jakimi talentami, które biznes ceni, dysponuje dana osoba i co jeszcze może rozwinąć.

N-II-21_Osobowość_14_cech_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

[N-II-21] Osobowość – 14 cech

[N-II-21]  Osobowość – 14 cech  

To jest kolejne narzędzie, które pozwala na dokładne zrozumienie tego jak działa dana osoba, jakie ma predyspozycje i jak będzie się zachowywała w określonych sytuacjach.

N-II-21_Osobowość_14_cech_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-20] Predyspozycje do rodzajów zadań TMS

[N-II-20] Predyspozycje do rodzajów zadań TMS

To narzędzie jest podobne w sposobie analizowanie człowieka do narzędzia N-II-18. Inaczej jednak definiuje wymiary, którymi się zajmujemy.

N-II-20_Predyspozycje_do_rodzajów_zadań_TMS_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-19] Poziomy rozwoju człowieka CVG-TMT

[N-II-19] Poziomy rozwoju człowieka CVG-TMT  

Rozwój możliwości człowieka można opisać na 10 poziomach. na każdym z tych poziomów człowiek ma określony potencjał i określone możliwości. Znajomość tych charakterystyk pozwala na zrozumienie:

  • jak będzie działał ten człowiek
  • do jakich zadań się nadaje, a do jakich nie
  • jak należy z nim rozmawiać i jak go motywować
  • co i jak powinien rozwijać by osiągnąć pełnię swoich możliwości.

N-II-19_Poziomy_rozwoju_CVG_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl