Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-II-03] Ambicje – Siła sprawcza – Kompetencje

[N-II-03] Ludzie w biznesie

[N-II-03]   Ambicje – Siła sprawcza – Kompetencje

Sukces biznesmena zależy od jego:

 • Ambicji – czego naprawdę chce
 • Siły sprawczej – jak silnie dąży do sukcesu
 • Kompetencji – co (i jak dobrze) umie z tego, co jest mu niezbędne do realizacji celów.

Ten profil pozwala bardzo szybko oszacować :

 • na co stać nas samych
 • na co stać tych ludzi, od których zależy nasz sukces.

N-II-03_Ambicja_Siła_Kompetencje_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Ambicje lidera biznesu:

  • Czego chcesz?
  • Jak bardzo tego chcesz?
  • Dlaczego tego chcesz?
 • Co może spowodować, że przestaniesz tego chcieć
 • Jak długo i jak bardzo będziesz tego chciał w przyszłości?
 • Jak twoje ambicje wpływają na twoje życie?
 • Jak twoje ambicje wpływają na życie twoich bliskich?
 • Jak twoje ambicje wpływają na życie innych?

Siła Lidera biznesu:

 • Jak dużą siłą sprawczą dysponujesz?
 • Skąd czerpiesz tą siłę?
 • Czy ta siłą jest wystarczająca do odniesienia sukcesu?
 • Czy ta siła jest „zdrowa” czy też jest „toksyczna”?
 • Czy ktoś lub coś może ci tą siłę odebrać lub zmniejszyć?
 • Do jakiego stopnia umiesz regulować swoją siłę sprawczą (zwiększać lub zmniejszać) kiedy zachodzi taka potrzeba?

Kompetencje lidera biznesu:

 • Na jakich własnych kompetencjach opierasz swój sukces?
 • Na ile są one obecnie wystarczające?
 • Jakich kompetencji będziesz potrzebował w przyszłości?
 • W jakim stopniu umiesz pozyskać dla swojego biznesu tych ludzi, którzy posiadają te kompetencje i możliwości, które są ci potrzebne do zagwarantowania sobie sukcesu?
 • Które kompetencje potrzebujesz rozwinąć, by osiągać sukcesy na miarę swoich ambicji?

 

 

Ambicja – Siła – Kompetencje cz.2

Spis treści:

1. Wybitny biznesmen o stabilnym poziomie sukcesu

2. Osoba o dużym majątku

3. Wyczerpanie dotychczasowego sposobu działania [1-024]

4. Kryzys jako stymulator sukcesu

5. Szybki przyrost siły sprawczej

Przypadek 1.

Wybitny biznesmen Stabilny sukces [1-018]:

[1-018] jest to osoba z pośród 100 najbogatszych Polaków. Niewątpliwie może być nazywana liderem biznesu. Warto zwrócić uwagę na to:

1. że jej profil ASK jest w pełni zrównoważony A = S = K. Oznacza to, że jej aspiracje są adekwatne do siły i kompetencji

2. osoba ta w pełni wykorzystuje swój biznesowy potencjał. Ponieważ sytuacja taka utrzymuje się od lat, mamy tu do czynienia z bardzo ugruntowanym biznesowym potencjałem.

FLZ-I-02.2a_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Wszystko wskazuje także, że wszystkie trzy czynniki będą w przyszłości rosły. Ważne jest by rosły w sposób, który daje możliwie dużą stabilność dotychczasowej ścieżki sukcesu.

Tak więc biznesowo jest to osoba w świetnej formie. W następnej części tego rozdziału zajmujemy się jeszcze tym, w jaki sposób jej strategie sukcesu w biznesie:

budują jakość istotnych obszarów jej życia lub

niszczą jakość istotnych obszarów jej życia.

Warto rozpatrywać sukcesy w biznesie w kontekście innych obszarów życia, gdyż:

„nie samym biznesem człowiek żyje”.

[auth]

Przypadek 2.

Osoba o dużym majątku [1-018]:

FLZ-I-02.2a1_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [1-008] jest także w gronie najbogatszych Polaków, choć nie na tak eksponowanym miejscu. Ambicje biznesowe ma w pełni rozwinięte. Jednak może dysponować jeszcze większą siłą sprawczą i niektóre istotne jej kompetencje wymagają rozwoju. Kiedy się tak stanie osiągnie ona pełnię swoich biznesowych możliwości. W takich przypadkach jak ten jest bardzo ważne aby trafnie zdefiniować:

jakie kompetencje należy rozwinąć

gdzie są te aspekty biznesowej siły sprawczej, które powinny wzrosnąć.

Przy takim, prawie idealnym profilu sukcesu można bardzo dobrze działać. Jednak wzmocnienie siły i kompetencji zaowocuje większą lekkością działania. Wzrośnie także skuteczność. Watro także zauważyć, że osoby, które mają pełne profile sukcesu biznesowego mogą dużo łatwiej inwestować w pozostałe aspekty swojego życia. Mogą ale nie muszą.

Nie jest z definicji tak, że bardzo skuteczni biznesmeni mają:

1. w pełni udane życie

2. płacą dużą cenę za swój sukces w biznesie.

Może być i taki tak.

Przypadek 3.

Wyczerpanie dotychczasowego sposobu działania i kryzys[1-024]:

FLZ-I-02.2d_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[1-024] to przypadek biznesmena, który stracił swoją dynamikę i przeszedł kryzys. To co dawało mu siłę do skutecznych działań wyczerpało się. Gwałtowne osłabienie [1-024] spowodowało kryzys i następującą po sobie serię niepowodzeń. Osoba ta nie rozpoznała w porę zagrożeń jakie niesie ze sobą osłabienie kluczowej w danym biznesie osoby.

Wskutek którego straciła dobrze prosperujący biznes i przez dłuższy czas szukała swojego miejsca na rynku. Na szczęści jego zasoby finansowe działały jak amortyzator i mógł on sobie pozwolić na dłuższy okres eksperymentów zanim zaczął rozumieć, że to nie ślepy los się na niego uwziął, tylko jest jakaś logika w jego trudnościach i niepowodzeniach. Trzeba przyznać, że był to trudny proces, gdyż spora część ludzi przyczyn niepowodzeń uporczywie szuka poza sobą. Co jest nadzwyczaj ciekawe robią tak, nawet zdawało by się, bardzo inteligentne osoby.

Kiedy [1-024] zaczął rozumieć:

1. najpierw, że to on sam jest przyczyną swoich niepowodzeń biznesowych

2. a następnie, (stopniowo) w jaki sposób generuje swoje niepowodzenia

to bazując na tych wartościowych odkryciach rozpoczął systematyczną i dobrze ukierunkowaną pracę nad odzyskaniem swojej formy. W ciągu kwartału udało mu się wyjść z dołka i rozpocząć skuteczną biznesową działalność. Pojawiły się pierwsze oznaki dawnej skuteczności działania a to, co robi obecnie zaczęło go cieszyć.

Obecnie jego forma biznesowa jest już odbudowana. Na tyle, że pojawiła się bieżąca skuteczność operacyjna. Nie ma jeszcze skuteczności strategicznej. Siła sprawcza wzrosła ponad 2,5 razy i pracujemy nad odbudowaniem biznesowych aspiracji i dalszym rozwojem możliwości.

Przypadek 4.

Kryzys jako stymulator sukcesu – studium przypadku [7-020]:

Osoba [7-020] to bardzo dynamicznie rozwijająca się osoba. Jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. Oprócz tego pełni funkcje kierownicze i właścicielskie.

FLZ-I-02.2e_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Jej pomysł na zajęcie się rozwojem możliwości osobistych i biznesowych wziął się z trudności, na które napotkała w swojej pracy zawodowej. Tak jak to sama określiła „doszła do ściany” a niezadowolenie z własnej sytuacji i realne zagrożenia utraty pozycji oraz biznesu rosły. Tak wyglądał jej potencjał biznesowy (w stosunku do jej rzeczywistych możliwości) w 2011.06.05. Obecnie (2011.12.03) jej sytuacja znacząco się poprawiła. Pozwala to na wykonywanie skutecznych kontrataków i na utrzymanie swojej pozycji we wrogim otoczeniu. Gdyby siła i sprawność działania osoby [7-020] była niższa, to wypadła by ona z biznesu z dużymi stratami już na obecnym etapie. Jednak szybki przyrost biznesowych możliwości dał jej możliwości wykonywania najpierw skutecznych kontrataków a następnie przejmowania inicjatywy.

Osoba [7-020] nie osiągnęła jeszcze pełni swoich możliwości. Jednak tempo w jakim biznesowo rośnie zaskoczyło jej konkurentów i wrogów. Jeśli utrzyma to tempu przyrostu sił i możliwości to zdecydowanie wygra walkę, w którą została wciągnięta.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoka dynamika wzrostu możliwości biznesowych osoby [7-020]. Osiągnięty obecnie poziom możliwości doprowadził do tego, że osoba ta przestała myśleć ograniczeniami i zaczęła szukać takiego miejsca w biznesie, które by ją w PEŁNI zadowalało. Obecnie ma już takie pomysły, nad którymi pracuje. Jednak bardzo ciężka sytuacja walki w jej obecnym biznesowym miejscu nie pozwala na razie na to, aby w pełni zająć się rekonfiguracją jej biznesu. Na razie trzeba wygrać wszystko to, co można wygrać w tej sytuacji, w której się znalazła.

Warto nadmienić, że osoba [7-020] nie znalazła by się w tak trudnej sytuacji gdyby miała ten potencjał, który ma teraz. Jej trudna sytuacja jest skutkiem zaniedbania własnego rozwoju.

Na razie wszystko wskazuje na to, że osoba [7-020] wygra trudną walkę, w której się znalazła i wyjdzie z niej bardzo wzmocniona. Sytuacja bardzo silnych biznesowych wymuszeń zmusza ją do bardzo szybkiego uczenia się potrzebnych kompetencji oraz do stałego przyrostu własnej biznesowej energii sprawczej. W ciągu sześciu miesięcy jej bardzo efektywnego rozwoju nastąpił tak duży przyrost jej możliwości, że zwróciło to uwagę otoczenia.

Przypadek 5.

Szybki przyrost siły sprawczej – przypadek [1-011]

Osoba [1-11] od pewnego czasu zastanawiała się nad przyczynami, które nie pozwalają jej na realizację jej aspiracji biznesowych. Uważała, że jest wystarczająco kompetentna do tego, aby osiągnąć to, co zamierzała.

FLZ-I-02.2f_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Zadziwiająco długo nie umiała jednak docenić znaczenia tego, co określamy tutaj nazwą „siły” czy „energii sprawczej”. Kiedy osoba [1-011] zaczęła intensywnie pracować nad swoją biznesową siłą pojawiły się w jej życiu następujące rezultaty:

przychody jej firmy wzrosły 4 krotnie, a zyski 2,5 krotnie

znacznie wzrosła lej odporność na trudności

dużo częściej występuje lekkość i skuteczność w działaniu na poziomie, który dawniej był bardzo rzadko doświadczany

jak sama zauważyła „otoczenie zaczęło jej sprzyjać”. To znaczy, zaczęły się pojawiać dużo częściej pozytywne zbiegi okoliczności zgodnie z powiedzeniem, że „silnym szczęście sprzyja”

pojawiły się korzystne reakcje klientów w skali, która do tej pory nie miała miejsca. Klienci dostrzegli duży (trzy krotny) przyrost biznesowej siły osoby [1-011] gdyż kompetencje miała i tak odpowiednio wysokie.

powiększyły się także jej kompetencje i są już prawie pełne

jej aspiracje znalazły swoją dojrzałą formę. To czego osoba [1-011] chce, jest dla niej możliwe i w pełni odpowiada jej potrzebom. Jest też bardzo dla niej bardzo atrakcyjne.

Nie jest to jednak pełnia biznesowych możliwości. Osoba [1-011] potrzebuje dalej szybko zwiększać swoją biznesową siłę sprawczą i jeszcze trochę doszlifować kompetencje. Wtedy będzie miała pełen zestaw możliwości na realizację swojego biznesowego potencjału.

Zrób to sam:

1. Na poniższym schemacie zaznacz jaki jest twój profil sukcesu. Kady wymiar jest podzielony na 10 poziomów. Określ swoje:

ambicje

siłę sprawczą

kompetencje.

2. Następnie określ który z tych trzech wymiarów sukcesu powinien być aktualnie rozwijany.

3. Określ strategię i dobierz odpowiednio skuteczne metody i techniki.

FLZ-I-02.2g_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[/auth]

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas:

1. diagnozy rezerw

2. doradztwo

3. wdrożenie wybranych celów

4. coaching lub szkolenia

5. Zaawansowane Programy Sukcesu

biuro@TMTgroup.pl

Ambicja – Siła sprawcza – Kompetencje cz.1

Spis treści:

 1. Model Ambicja – Siła sprawcza – Kompetencje
 2. Ambicja
 3. Siła sprawcza
 4. Kompetencje
 5. Pięć profili

Poszukując prostego wzoru, który będzie dobrze wyjaśniał strukturę sukcesu zbudowałem model ASK.

 • Ambicje 
 • Siła lidera
 • Kompetencje.

FLZ-I-02.1a_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Ambicje lidera biznesu:

 • Czego chcesz?
 • Jak bardzo tego chcesz?
 • Dlaczego tego chcesz?
 • Co może spowodować, że przestaniesz tego chcieć?
 • Jak długo i jak bardzo będziesz tego chciał w przyszłości?
 • Jak twoje ambicje wpływają na twoje życie?
 • Jak twoje ambicje wpływają na życie twoich bliskich?
 • Jak twoje ambicje wpływają na życie innych?

 

[auth]

Siła Lidera biznesu:

 • Jak dużą siłą sprawczą dysponujesz?
 • Skąd czerpiesz tą siłę?
 • Czy ta siłą jest wystarczająca do odniesienia sukcesu?
 • Czy ta siła jest „zdrowa” czy też jest „toksyczna”?
 • Czy ktoś lub coś może ci tą siłę odebrać lub zmniejszyć?
 • Do jakiego stopnia umiesz regulować swoją siłę sprawczą (zwiększać lub zmniejszać) kiedy zachodzi taka potrzeba? 

Kompetencje lidera biznesu:

 • Na jakich własnych kompetencjach opierasz swój sukces?
 • Na ile są one obecnie wystarczające?
 • Jakich kompetencji będziesz potrzebował w przyszłości?
 • W jakim stopniu umiesz pozyskać dla swojego biznesu tych ludzi, którzy posiadają te kompetencje i możliwości, które są ci potrzebne do zagwarantowania sobie sukcesu?

Które kompetencje potrzebujesz rozwinąć, by osiągać sukcesy na miarę swoich ambicji? ASK – for more – sięgaj po więcej

Liderzy biznesu nie zadowalają się przeciętnymi osiągnięciami. Chcą osiągnąć więcej niż inni. Zależność pomiędzy ich aspiracjami, siłą sprawczą i kompetencjami wyznacza model osiągania sukcesów. Biorąc te czynniki pod uwagę możemy wyróżnić pięć modeli robienia biznesu:

 

 Model 1.  Zrównoważony model sukcesu

A = S = K

 FLZ-I-02.1b_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Taki model sukcesu jest stabilny i ogranicza ryzyko działania do niezbędnego minimum. Osoby o takim profilu budzą zaufanie otoczenia i bardzo ograniczają ochotę innych do podejmowania konfrontacji.

 

Właściciel takiego modelu może mieć jeszcze siły na to by dbać o pozabiznesowe obszary swojego życia.

Nie jest to jednak jedyny model jaki występuje w biznesowych obszarach.

 

Model 2. Ambicje bez pokrycia

A > S = K

FLZ-I-02.1c_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Ludzie, którzy tak działają mają ambicje znacznie większe niż ich możliwości. Taka konfiguracja czynników sprawczych jest bardzo podatna na przeszkody i trudności. Przypomina ona sytuację kiedy statek ma wysokie i ogromne żagle, słaby i niedociążony kil oraz mało wyszkoloną załogę.

 

Kiedy działamy w oparciu o taki model musimy mieć dodatkowo bardzo dużo szczęścia. Jeśli go mamy i dodatkowo rozwijamy się bardzo szybko zwiększając własną siłę i odpowiednie kompetencje, to nasz model się równoważy z czasem i stajemy się bardzo silnym liderem.

 

Jeśli jednak ludzie mający taki profil nie mają:

 • bardzo dużej gotowości do rozwoju
 • odpowiednio kompetentnego wsparcia

pełnego potencjału rozwojowego, to zagrożenie jest naprawdę wysokie. Świat biznesu widział już wiele takich sytuacji.  

Model 3. Brak ambicji – osadzenie na laurach lub „byczek Fernando”

A < S = K

FLZ-I-02.1d_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Tego typu ludzie aby odnosić sukcesy potrzebują tylko chcieć. W Weselu Wyspiańskiego jest taka kwestia: „Mogli by to wszystko mieć, ino oni nie chcą chcieć”

 

Biznesmeni tego typu marnują swój potencjał. Zarówno oni jak i inni nie mogą korzystać w rozwoju, który byłby możliwy. Może być tak, że:

 • zrobili się zbyt gnuśni i marnują swój potencjał
 • skierowali swoją aktywność na inne obszary życia
 • nie znaleźli aktualnego i odpowiednio atrakcyjnego pomysłu by uruchomić swoje możliwości .

 

Model 3. Brak siły sprawczej (energii)

S< A= K

 FLZ-I-02.1e_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Tacy ludzie na pierwszy rzut oka mają wszystko, co jest potrzebne do tego by sukcesy odnosić. Brak im jednak odpowiedniej porcji siły, dzięki której mogą działać w trudnych i bardzo trudnych okolicznościach. Są trochę jak bardzo fajna „wydmuszka”. Przy większych przeciążeniach słabną, robią błędy i odpadają. Bywa też tak, że pociągają za sobą całe organizacje.

 

Z analiz, które przeprowadziłem wynika, że ludzie, którzy osiągają trwałe sukcesy mają ową „siłę sprawczą” na poziomie dużo większym niż inni. Ta cecha pozwala im sprawnie pokonywać przeszkody i tworzyć sprzyjające okoliczności.

 

Siłę sprawczą można rozwijać i ćwiczyć. Klienci, z którymi pracuję, mają tu znaczne osiągnięcia. Niektórzy z nich podwoili już swoje możliwości w tym zakresie.

Zbyt niska siła sprawcza człowieka:

 • obniża wiarę w siebie i swoje możliwości
 • przeszkadza w sprawnym myśleniu o sukcesach i osiągnięciach
 • sprzyja mnożeniu nierzeczywistych zagrożeń i przeszkód
 • obniża siłę naturalnego wpływu na innych
 • zwiększa podatność na manipulacje i ataki

 

Siłę sprawczą można stracić. Mówimy wtedy o wypaleniu zawodowym. Zjawiska depresji charakteryzują się bardzo dużym zanikiem siły sprawczej. Może też być tak, że na starym poziomie osiągnięć i związanych z nimi potrzeb nasz dotychczasowy poziom siły sprawczej nam wystarczał. Natomiast nowy poziom zadań lub inna sytuacja wymaga od nas zupełnie nowego poziomu siły. I tej siły nie mamy. Powstaje wtedy duże zagrożenie dla naszych osiągnięć.

 

Prawdziwy kłopot powstaje wtedy, kiedy człowiek źle ocenia swój poziom siły sprawczej. Kiedy go zaniża, kłopot jest mniejszy gdyż unika on wtedy większych wyzwań i raczej się nie naraża. Kiedy jednak zawyża swoje możliwości sprawcze, wtedy bardzo poważnie naraża się duże zagrożenia. Dzieje się tak często wtedy, gdy ludzie niezasadnie ekstrapolują swoją obecną formę nie umiejąc dostrzec tego, że niedługo może się ona obniżyć lub załamać.

 

Model 3. Brak odpowiednich kompetencji

K< A=S

 FLZ-I-02.1f_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

W tym przypadku mamy do czynienia z osobą zarówno ambitną jak i silną. Tworzy to wyjściowo ciekawą sytuację. Osoby takie mogą osiągać duże sukcesy. Są ambitne silne i odporne. Powinny być jeszcze rozumne. Jeśli znajdą odpowiednio kompetentne osoby:

 • które dołączą do swojego zespołu
 • będą się wspierały ich kompetencją

i szybko uczyły tego, czego im najbardziej brakuje to mogą szybko zrównoważyć swój model sukcesu. Świat biznesu zna wiele takich przypadków.  

 Stabilny sukces – studium przypadku [1-018]:

 FLZ-I-02.1g_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

[1-018] jest to osoba z pośród 100 najbogatszych Polaków. Niewątpliwie może być nazywana liderem biznesu. Warto zwrócić uwagę na to:

1. że jej profil ASK jest w pełni zrównoważony A = S = K. Oznacza to, że jej aspiracje są adekwatne do siły i kompetencji

2. osoba ta w pełni wykorzystuje swój biznesowy potencjał. Ponieważ sytuacja taka utrzymuje się od lat, mamy tu do czynienia z bardzo ugruntowanym biznesowym potencjałem.Wszystko wskazuje także, że wszystkie trzy czynniki będą w przyszłości rosły. Ważne jest by rosły w sposób, który daje możliwie dużą stabilność dotychczasowej ścieżki sukcesu.

Tak więc biznesowo jest to osoba w świetnej formie. W następnej części tego rozdziału zajmujemy się jeszcze tym, w jaki sposób jej strategie sukcesu w biznesie:

 • budują jakość istotnych obszarów jej życia lub
 • niszczą jakość istotnych obszarów jej życia.

Warto rozpatrywać sukcesy w biznesie w kontekście innych obszarów życia, gdyż:

 „nie samym biznesem człowiek żyje”.

[/auth]

 

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas:

diagnozy rezerw

doradztwo

wdrożenie wybranych celów

coaching lub szkolenia

Zaawansowane Programy Sukcesu

biuro@TMTgroup.pl