Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-II-06] Profil kluczowych ról w biznesie

[N-II-06] Profil kluczowych ról w biznesie

[N-II-06]   Profil kluczowych ról w biznesie – aktualne możliwości i potencjał rozwojowy

Sukces w biznesie zależy od kilku kluczowych ról. Są one kluczowo ważne dla większości sytuacji tutaj występujących. To narzędzie pozwala precyzyjnie określić jak silna i skutecznie dana osoba będzie działać w określonych sytuacjach.

Poniżej profil bardzo skutecznego prezesa koncernu. Szybka i stabilna kariera.

N-II-06_Profil_kluczowych_ról_w_biznesie_Kazimierz_F-Nalepa_www.TMTgroup.pl

Poniżej profil właściciela z dużymi deficytami biznesowej formy. Rodzi to poważne problemy w działaniu firmy.

N-II-06_Profil_kluczowych_ról_w_biznesie02_Kazimierz_F-Nalepa_www.TMTgroup.pl

Określ kluczowe role w biznesie u najważniejszych osób w firmie

Spis treści:

 1. Siedem kluczowych ról w biznesie.
 2. Przykładowy profil bardzo dobrego biznesmena
 3. Właściciel
 4. Lider
 5. Menadżer
 6. Specjalista
 7. Sprzedawca-negocjator
 8. Polityk organizacji
 9. Człowiek

 FLZ-III-01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Dla osób, które dbają o duże osiągnięcia w biznesie ważne jest miały odpowiednio duże możliwości do pełnienia głównych ról, których ten biznes od nich wymaga.

Omówię teraz te role na przykładzie bardzo dobrego Prezesa i Właściciela firmy. [5-083] i właściciela małej firmy [1-065].

 

Właściciel firmy

Można mówić o trzech typach ról:

 • Właściciel
 • Menadżer
 • Pracownik.

Nawet zakładając, że  wszystkie trzy typy osób dobrze wywiązują się ze swoich zadań to wyraźnie widać, że są to różne nastawienia i różne podejścia do własności, odpowiedzialności, pracy itp.

Nie każdy człowiek może być dobrym właścicielem. Nie wszyscy mają w sobie to specyficzne nastawienie. Nie wszyscy chcą MIEĆ coś swojego, rozwijać to i pomnażać możliwe do uzyskania korzyści. Nie wszyscy się także do tego, równie dobrze nadają.

FLZ-III-01b_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [5-083] jest rasowym właścicielem (a=100%). Ma nawet lekką 10% nadwyżkę możliwości w tym zakresie ponad minimalnymi wymaganiami potrzebnymi do osiągania sukcesów w roli właściciela (s=90%).

Tacy ludzie będą dążyli to tego, by mieć swój własny biznes lub być udziałowcem w atrakcyjnym dla siebie biznesie. Dodatkowo, omawiana tu osoba ma jeszcze nadwyżki możliwości właścicielskich, których jeszcze w sobie nie rozwinęła (m=120%). Oznacza to, że kiedy je odkryje i rozwinie, to będzie mogła skutecznie sięgnąć po jeszcze większy biznes niż to, co robi do tej pory. Posiadanie takich nadwyżek możliwości nad potrzebami, które wynikają z bieżących działań daje swobodę i lekkość w działaniu.

Osoba [1-065] ma źle ustawione podejście właścicielskie do swojej własnej firmy. Nie jest to wcale odosobniony przypadek. W swojej praktyce zawodowej spotykam się z zadziwiająco często z taką sytuacją. Nie dba ona wystarczająco silnie i autentycznie o swój biznes. Ma niejasne, dla siebie, kryteria sukcesu  firmy. W takim mentalnym i emocjonalnym zamieszaniu jej firma nie może się skutecznie rozwijać.

Osoba [1-065] potrzebuje pilnie uporządkować swoje myślenie o formie i przejść do bardzo zdecydowanych i skutecznych działań naprawczych. Jest to możliwe, gdyż jej docelowy potencjał właścicielski jest wysoki (m=110%)

Lider

Kompetencje lidera w biznesie pozwalają nam silnie uruchamiać istniejące pokłady możliwości tkwiące w ludziach i ukierunkowywać je na dobrze wybrane cele. Lider w biznesie wyzwala w ludziach to, co oni sami nie umieją uruchomić i tak umiejętnie kieruje ich działaniami aby ambitne cele, które mu przyświecają były zrealizowane. Piszę „ambitne” gdyż do osiągania mało ambitnych celów nie potrzebni są liderzy.

Podsumowując lider jest potrzebny do:

 • osiągania ambitnych celów,
 • wychodzenia z kryzysów.

Spójrzmy teraz na kompetencje dwóch, omawianych w tym artykule, osób. Jedna jest silnym, rasowym liderem ze skutecznie działającymi sprawczo umiejętnościami liderskimi. Drugiej [1-065] zaś brakuje wystarczająco rozwiniętych kompetencji liderskich. W związku z tym nie może jeszcze osiągać na tym polu sukcesów.

FLZ-III-01c_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Osoba [5-083] jest w pełni skutecznym liderem (a110), który ma nawet 40% nadwyżkę możliwości nad potrzebami firmy, którą kieruje. Owocuje to lekkością i wdziękiem z jakimi pełni tą rolę. Co więcej ma jeszcze 30% rezerwę możliwości, które może w sobie rozwinąć.

Osoba [1-065], której firma jest w kryzysie, ma trochę zbyt niskie umiejętności liderskie do tego, by mogły one skutecznie działać w przypadku jej własnego biznesu. Optymistyczne jest to, że brakuje jej tylko trochę do tego, by przekroczyć próg skuteczności (85%) i zacząć doświadczać tego, że jej działania liderskie zaczynają przynosić rezultaty. Może też ona do końca rozwinąć swoje możliwości i być w pełni skutecznym liderem.

Menadżer

O ile Lider biznesu wyzwala w ludziach dodatkowe pokłady możliwości, to menadżer powoduje, że wszystko co firma ma do swoje dyspozycji bardzo dobrze pracuje na jej sukces. Menadżer to, spokój, porządek i optymalne wykorzystanie możliwości. Lider to entuzjazm, przekraczanie barier i maksymalne użycie możliwości. Lider to jada wyścigowa a menadżer to jazda ekonomiczna i bezpieczna zarazem.

FLZ-III-01d_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie, omawiane to osoby są dobrymi, skutecznymi menadżerami. Obie mają aktywność w zakresie skuteczności. Obie też mają jeszcze rezerwy, czyli mogą lepiej realizować swoje działania menadżerskie. Przy rezerwach rzędu 5 -10% trzeba bardzo uważnie zaobserwować gdzie te rezerwy są. Jeśli rezerwy są duże lub bardzo duże, to precyzja w dalszym rozwoju nie jest aż tak bardzo istotna gdyż jest dużo obszarów, które można rozwijać i łatwo na nie trafić. 

 

Specjalista

Kiedy się robi biznes w jakimś obszarze, to warto się na tym znać. Nie jest to absolutnie konieczne jeśli umiemy:

 • znaleźć sobie odpowiednio dobrego i lojalnego specjalistę
 • dobrze korzystać z jego możliwości.

Ale i tak jest dobrze, kiedy właściciel ma odpowiednio wysoką kompetencje w zakresie tego, co robi jego firma.

FLZ-III-01e_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie omawiane tu osoby są wystarczająco kompetentne do tego, by odnosić sukcesy.

Osoba [5-085] ma pełna kompetencje, w obszarze w którym robi pieniądze. Może ją jeszcze podwyższyć.

Osoba [1-065] ma kompetencje na poziomie skuteczności i także może być jeszcze znacznie lepszym specjalistą w dziedzinie, w której działa.

 

Negocjator-sprzedawca

Następna, niezwykle przydatna kompetencja do umiejętność negocjacji i sprzedaży. Dla właścicieli, dyrektorów i menadżerów nie są to oczywiście umiejętności o klasie potrzebnej w sklepie czy w telemarketingu. Jednak, praktycznie w każdym biznesie, co jakiś czas coś ważnego negocjujemy a często też sprzedajemy. Czasami sprzedajemy usługi naszej firmy a czasami sprzedajemy firmę. Tak więc warto robić to naprawdę dobrze.

FLZ-III-01f_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Obie, opisywane tu osoby są bardzo dobrymi negocjatorami i sprzedawcami. Osoba [5-083] ma aktualnie 110% potrzebnych mu kompetencji a osoba [1-065] ma ich 100%. Tak więc obie mają tu bardzo dobrą sytuację. Lubią negocjować i sprzedawać oraz umieją to robić naprawdę dobrze.

Jednak osoba [5-083] doszła już do granic swoich możliwości w tym zakresie (m=110%). Jednak, ze względu na jej cele strategiczne, było by dobrze gdyby jeszcze zwiększyła swoje umiejętności  do 130%. Jest to już jednak niemożliwe.

Osoba [1-065] może zwiększyć swoje umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe o dalsze 30%. A jest to naprawdę duży przyrost. A co najlepsze jest on, w przypadku tej osoby, możliwy. W przypadku tej osoby ten pakiet kompetencji jest jednym z dwóch filarów jej strategii wzrostu osiągnięć.

 

Polityk organizacji

Każda organizacja jest miejscem gry o władzę i wpływy. Im jest ona większa tym więcej jest tych zjawisk. Podobne gry odbywają pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Dlatego kompetencje Polityka organizacji są tak bardzo istotne.

Osoba [5-083] jest tu bardzo dobrym zawodnikiem. Ma 100% kompetencje i możliwość ich dalszego przyrostu. Docelowo, ze względu na jego biznesowe plany, warto mu zwiększyć je do 130%. I jest to jak najbardziej możliwe.

 FLZ-III-01g_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Osoba [1-065] ma tu dużo niższe kompetencje. Są one zdecydowanie niewystarczające aby skutecznie działać. Oznacza to, że osobę tą będą spotykać, co jakiś czas, niemiłe niespodzianki wynikające z braku zrozumienia jak jest naprawdę  w jej otoczeniu. Jej kompetencje muszą szybko bardzo wzrosnąć. Najpierw do 80%, które są w tym przypadku minimalnym progiem skuteczności, a następnie do pełnych 100%. Umiejętności z tego zakresu są osobie [1-085] potrzebne w drugim, bardziej opłacalnym, obszarze jej działalności.

 

Człowiek

Ten wymiar pokazuje czy człowiek robi biznes:

 • kosztem siebie – płaci wtedy sobą za sukcesy w biznesie,
 • w ten sposób, że sam, jako człowiek, funkcjonuje coraz lepiej.

Dużo ludzi w biznesie się zużywa. Mówi się powszechnie o zjawisku wypalenia się, spadku motywacji, przepracowaniu, pogorszeniu się stanu zdrowia, zniszczeniu ważnych relacji, pustce wewnętrznej itp.

FLZ-III-01h_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

Około 30% ludzi, robi biznes w taki sposób, że im to naprawdę dobrze służy. Na wykresie jest to wtedy wynik w okolicy 100%. I tak właśnie robi biznes osoba [5-083]. Osoba [1-065] robi biznes w „przyzwoicie ekologiczny” dla siebie sposób. Jednak nie ma tu powodów do zachwytu. Powinna, jak najszybciej tak skorygować sposób w jaki działa, aby to było dla niej w pełni dobre.

 

Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Poniżej każdego artykułu jest formularz.

Możesz też zamówić u nas usługi usprawniające firmy i zwiększające biznesowe możliwości kluczowych osób.

biuro@TMTgroup.pl

 Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl