Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: [N-II-14] Wiedza – Władza – Wpływ

[N-II-14] Wiedza – Władza – Wpływ

[N-II-14]   Wiedza – Władza – Wpływ    

To narzędzie służy do określania w jakim stylu i jak skutecznie dana osoba sprawuje władzę i wpływa na innych.

N-II-14_Wiedza-Władza-Wpływ01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Poniżej, na czerwono zaznaczyliśmy jaki profil działania powinien przyjąć podwładny tej osoby aby sobie dobrze radzić w tej relacji. Na zielono jest zaznaczony jego aktualny profil zachowań.

N-II-14_Wiedza-Władza-Wpływ02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl