Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: II. Ludzie w biznesie – lista narzędzi

[N-II-18] Typy predyspozycji – PRISM

[N-II-18]   Typy predyspozycji – PRISM

To narzędzie pomaga określić jakie typy predyspozycji do myślenia i działania ma dany człowiek. Dzięki temu możemy sprawdzić na ile jest on dopasowany do potrzeb stanowiska lub zadań, które wykonuje lub będzie wykonywać.

O ile w krótkim czasie większość ludzi jest w stanie dopasować się do nieodpowiednich dla siebie zadań, to takie niedopasowanie w długich okresach rodzi bardzo wiele problemów. To narzędzie pozwala na silny wzrost precyzji przy doborze osób do stanowisk.

N-II-18_Typy_predyspozycji_PRISM_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgrpup.pl

[N-II-17] Charakter osoby MBTI

[N-II-17] Charakter osoby MBTI  

To narzędzie pomaga określić jak myśli i działa dana osoba. Pozwala to dobrze rozpoznać zarówno jej predyspozycje jak i ograniczenia. Na podstawie takiej, jak poniższa charakterystyki otrzymujemy 3-4 stron tekstu opisującego daną osobę. Możemy także sporządzać charakterystyki opisujące konkretne relacje.

N-II-17_Charakter_osoby_MBTI_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

[N-II-16] Struktura myślenia o sukcesie

N-II-16_Struktura_myślenia_MP_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl[N-II-16] Struktura myślenia o sukcesie    

To narzędzie pomaga określić jak skuteczna jest struktura myślenia o sukcesie. Możemy taki profil zrobić dla:

 1. określonej osoby ogólnie
 2. określonej osoby w określonej sprawie
 3. danej firmy ogólnie
 4. danej firmy w określonej sprawie (np. w negocjacjach).

 

[N-II-15] VI filarów sukcesu

[N-II-15] VI filarów sukcesu  

To narzędzie pomaga określić na ile dana osoba jest przygotowana do odnoszenia sukcesów na danym polu. Pozwala także na określenie jakie działania należy podjąć aby jej skuteczność znacząco wzrosła.

N-II-15_VI_filarów_sukcesu_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Istotą tej koncepcji jest dostarczenie mapy, która umożliwia poruszanie się w najbardziej opłacalnym kierunku zmian. Kiedy klient długo i uporczywie dąży do celu, a rezultaty, które osiąga są nieproporcjonalnie skromne w stosunku do jego działań, to jest bardzo prawdopodobne, że działa poszukując w obszarze niewłaściwego filaru sukcesu. Za każdym razem warto sobie zadawać pytania:

 1. którym filarem sukcesu należy się teraz zajmować
 2. jakie działania warto tam wykonać, a kiedy się one zakończą
 3. którym filarem sukcesu należy się obecnie zająć (może to być ten sam lub inny filar)
 4. itd.

 

Kiedy poruszamy się w niewłaściwym kierunku, to tracimy czas, wyrządzamy szkody a nawet najlepsze techniki nie służą wtedy dobrze rozwojowi.

[N-II-14] Wiedza – Władza – Wpływ

[N-II-14]   Wiedza – Władza – Wpływ    

To narzędzie służy do określania w jakim stylu i jak skutecznie dana osoba sprawuje władzę i wpływa na innych.

N-II-14_Wiedza-Władza-Wpływ01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Poniżej, na czerwono zaznaczyliśmy jaki profil działania powinien przyjąć podwładny tej osoby aby sobie dobrze radzić w tej relacji. Na zielono jest zaznaczony jego aktualny profil zachowań.

N-II-14_Wiedza-Władza-Wpływ02_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-13] Człowiek – jak dobrze ta praca mu służy

[N-II-13]   Człowiek – jak dobrze ta praca mu służy    

 

To narzędzie pomaga określić jak dobrze dany człowiek odnajduje się w aktualnym środowisku pracy.

N-II-13_Człowiek_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

[N-II-12] Polityk organizacji

[N-II-12]   Polityk organizacji  

To narzędzie pomaga określić poziom kompetencji w obszarze polityki organizacyjnej. Jest to ważne wszędzie, gdzie działania istotnych osób odchodzą od prostych zasad racjonalności ekonomicznej. Czyli prawie wszędzie. A im większa organizacja tym bardziej powyższe uwagi mają sens.

N-II_12_Polityk_organizacji_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

[N-II-11b] Sprzedawca

[N-II-11b] Sprzedawca  

To narzędzie pomaga określić:

 • z jak dobrym sprzedawcą mamy do czynienia
 • jakich wyników możemy się po nim spodziewać
 • gdzie ma jeszcze rezerwy możliwości
 • jak duże są to rezerwy.

PzP_009 Sprzedawca

 

[N-II-11a] Negocjator

[N-II-11a] Negocjator    w przygotowaniu

[N-II-10] Specjalista

W przygotowaniu