Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: Blog Relacje

Trudny przełożony 03 – Konflikt stylów w relacji
Trudne relacje

Trudne relacje 03

W poprzednim artykule omówiłem z czego składają się wszystkie relacje.

I tak ludzie w stosują następujące sposoby działania we wzajemnych relacjach:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość
 • Rozpoznanie – Ignorancja

A teraz pokażę jak różniły się style przełożonego i podwładnego.

 

Decyzja klienta

Przez sześć miesięcy klient próbował się on sam uporać z nową sytuacją. Stracił jednak nadzieję, że da rady zrobić to sam.

Klient ma do wyboru:

 • poddać się i pozwolić by jego sytuacja dalej się pogarszała
 • znaleźć sobie pracę w innej firmie (uciec od problemu)
 • podjąć pojawiające się trudne wyzwanie i zwiększyć swoje kompetencje tam, gdzie to da największe efekty a następnie zadecydować do dalej robić.

Klient [5-080] wybrał tą ostatnią opcję. Aby dobrze zrozumieć jakie umiejętności powinien on rozwinąć aby dobrze radzić sobie ze zmasowaną krytyką i atakiem bezpośredniego przełożonego dokonaliśmy porównania profili władzy i wpływu obu tych osób. Zamieszczam je poniżej.

Trudne relacje 03a

 

 

 

 

 

 

Trudne relacje 03bJuż z pobieżnego porównania obu tych profili wynika, że klient ma do czynienia  z odmiennym od swojego stylem sprawowania władzy i wpływu w organizacji. Jeśli dodamy do tego wynikający ze strategii przełożonego zamiar pozbycia się klienta z organizacji po uprzednim obniżeniu jego znaczenia mamy dobrze zarysowany kontekst potrzeb rozwojowych klienta.

Przyjrzymy się teraz uważniej różnicom pomiędzy stylami sprawowania władzy i wpływu przez przełożonego i podwładnego (klient). C.d. w następnym artykule

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

 

 

 

 

 

Trudny przełożony 02 – Wiedza Władza Wpływ
Usprawniamy relacje

Trudny przełożony 02

Wiedza – Władza – Wpływ

Wiedza Władza Wpływ

 

Typy relacji pomiędzy ludźmi

Na potrzeby licznych prac, które wykonuję dla biznesowych klientów, wypracowałem pięcio składnikową typologię relacji. Nie rości sobie ona praw do wyjątkowo wysokiej elegancji formalnej. Jest za to praktyczna, skuteczna i dobrze opisuje wszystkie napotkane dotychczas przypadki.

Opiera się ona na pięciu zasadniczych wymiarach relacji. I tak ludzie w stosują następujące sposoby działania we wzajemnych relacjach:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość
 • Rozpoznanie – Ignorancja

Partnerstwo polega na dbaniu zarówno o swoje własne interesy jak też i o interesy drugiej strony. W partnerstwie uważamy, że druga strona jest tak samo ważna jak my i to pomimo istniejących różnic pozycji, umiejętności, wiedzy itp.

 

Partnerstwo jest dobrze opisane w klasycznej już Harwardzkiej strategii negocjacyjnej czy asertywnym podejściu do relacji typu „Win – Win”.

Słowa, które często kojarzą się z partnerstwem to: współpraca, wzajemność, zaufanie, pomoc.

 

Dominacja polega na wykorzystywaniem posiadanej przewagi w celu osiągniecia swoich celów. Dominacja może ona występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Dominacja wroga – Agresja Dominacja z zamiarem osiągnięcia korzyści kosztem drugiej strony – np. wrogie przejęcie w biznesie, napad i wymuszenie, wykorzystanie dominującej pozycji w negocjacjach, niektóre zachowania menadżerów lub pracowników, dręczenie pracownika w celu przyspieszenia jego rezygnacji z pracy itp.
 • Dominacja neutralna intencyjnie – osoba, która stosuje takie podejście nie chce ani niszczyć ani dbać o drugą stronę relacji, po prostu robi swoje korzystając z przewagi nad otoczeniem, którą posiada. Nie liczy się też specjalnie z tym, co się dzieje z drugą osobą.
 • Dominacyjna dbałość – wykorzystywanie swojej przewagi do dbania o drugą stronę relacji. Występuje często u dominujących i kochających rodziców[1]. Występuje też w biznesie np. przy uzasadnionym cięciu wydatków, które wpływa poprawę pozycji firmy i stabilizację zatrudnienia.

 

Gra polega na wykorzystywaniu swojej zręczności i finezji w celu osiągniecia zamierzonych celów. O ile dominacja wykorzystuje przewagę wprost i jest doskonale rozpoznawana oraz widoczna, to gra jest jej przeciwieństwem gdyż porusza się po możliwie nierozpoznawalnych dla drugiej strony strategiach działania.

Także gra może występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Manipulacja – zamaskowana agresja polegająca w swojej istocie na podstępnym uzyskaniu tego, co osoba nie zgodziła by się dać gdyby rozumiała sens i intencje zabiegów
 • Gra neutralna intencyjnie – są osoby, które nie cenią prostej komunikacji i lubią komunikację o ukrytej dla rozmówcy logice, lubią się bawić finezja komunikacji
 • Gra jako forma dbania o drugą stronę relacji – np. flirt. Możliwe jest także dbanie o inne osoby w sposób, który jest dla niech nieoczywisty lub wręcz niedostrzegalny.

 

Uległość to niekonieczna rezygnacja z tego, czego chcemy. Wynika ona najczęściej ze słabości, obniżonego poczucia własnej wartości czy ideologicznych przesłanek. Należy odróżnić prawdziwą uległość od udawanej uległości będącej jedną z możliwych gier.

 

Ignorancja to zjawisko polegające na tym, że dotknięta nią osoba nie rozpoznaje istotnych, dla danej sprawy, zjawisk. Słowem ma nieadekwatny obraz sytuacji. I opierając swoje działania na takim obrazie popełnia błędy. Do typowych przejawów z tego zakresu należą błędne założenia dotyczące intencji innych osób typu „przecież on chce dobrze dla ciebie”. Opozycją do ignorancji jest Rozpoznanie.

 

W następnym artykule omówię profile Prezesa i Podwładnego. Dzięki temu zobaczymy na czym polegało niedostosowania stylów i jakie problemy to rodziło.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

Trudny Przełożony #1. pola konfliktu
Usprawniamy relacje

Trudny przełożony: #1 pola konfliktu

Trudny Przełożony 001

 

Mój klient [8-080] jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie i kierownikiem podległo mu działu. Po zmianie władz spółki napotkał na tak duże problemy w pracy z nowym prezesem, że na serio myślał o zmianie pracy. Miał bardzo wysoki poziom stresu i pierwsze objawy problemów zdrowotnych, które z tego wynikały.

Pierwszą rzeczą, którą wykonałem była analiza pól konfliktu. W tabeli poniżej wydać, na pięciu polach, jak duża była skala problemu pomiędzy nowym Prezesem a podległym mu kierownikiem i specjalistą. Kiedy już rozszyfrowaliśmy jaka jest struktura i wielkość konfliktów określiłem do jakiego poziomu można i opłaca się ten konflikt mojemu klientowi zredukować.  Na rysunku ten poziom jest zaznaczony literką O – optymalnie.

Teraz omówię poszczególne pola konfliktów:

Trudny Przełożony 002

 

#1. Konflikt Interesów – Nowy prezes musiał szybko podporządkować sobie podległe mu struktury. w tym celu wprowadzał swoich ludzi na kluczowe stanowiska tak szybko, jak było to możliwe. Miał też ochotę wymienić mojego klienta na swojego człowieka. Jednak utrudniała mu to dogłębna znajomość organizacji, jej otoczenia i kluczowej problematyki , którą mój klient dysponował. Dlatego nowy prezes przyjął taktykę gnębienia i szybkiego wyciskania Know How od mojego klienta co było przygotowaniem do następnej fazy, która miała polegać na przesunięciu go na stanowisko wykonawcze albo usunięciu z organizacji.  Ponieważ mojemu klientowi nie odpowiadały to pomysły powstał pierwszy poziom konfliktu.

 

#2. Konflikt Strukturalny – Mój klient był w relacji podległości służbowej co ułatwiało oczywiście przełożonemu realizację jego planów. Dwa pierwsze pola przejawiania się konfliktu bardzo silnie się wzmacniały. Siła mojego klienta polegała na potrzebnej prezesowi fachowości. Jednak obie strony doskonale rozumiały, że ta przewaga będzie z czasem malała. Nie było żadnej szansy, żeby mój klient dostał się do zarządu. Wykonaliśmy jednak jeden bardzo korzystny ruch strukturalny, który wzmocnił pozycję mojego klienta. Nie będę go tutaj jednak omawiał.

 

#3. Konflikt Wartości – Tutaj wyjściowy poziom konfliktu nie był aż taki wysoki. Przeanalizowaliśmy starannie co jest wartością dla prezesa a co dla mojego klienta i wyciągnęliśmy z tego wnioski praktyczne. Wdrożenie tych wniosków dało bardzo dużą redukcję konfliktu na tym polu.

 

#4 Konflikt Relacji – Mój klient i jego nowy zwierzchnik mieli zupełnie niedostosowane styla relacji. A to dodatkowo komplikowało sprawę, zaostrzało konflikt i uniemożliwiało porozumienie. To zagadnienie omówię w następnym wpisie. Jest ono o tyle ważne, że od tego zaczęliśmy gruntowną przebudowę sytuacji klienta.

 

#5 Konflikt Informacji – Oczywiście obie strony miały różne pakiety informacji prawdziwych, częściowo nieprawdziwych i zupełnie błędnych. Część naszej pracy polegała na tym, że zdobyliśmy potrzebne nam Kluczowe Informacje (patrz Kluczowe informacje na stronie głównej TMTgroup.pl) i utrudniliśmy znacznie zmniejszanie tych naszych przewag informacyjnych prezesowi i jego otoczeniu, które osłabiały naszą pozycję.

 

Na tym zakończę wstępne omówienie pięciu pól konfliktu. Jest to bardzo wartościowa typologia, którą zapożyczyłam od Ch. Moora. Moor nie dostarcza natomiast narzędzi do rozpoznania jaka jest sytuacja w konkretnej sprawie pomiędzy konkretnymi ludźmi czy organizacjami. To tego służy nam metodologia, którą wypracowaliśmy w ramach TMTgroup.pl

 

Ponieważ ze wstępnych analiz wynikało, że:

 1. konflikt da się bardzo silnie zredukować
 2. trudność tej zmiany wynosi 80% – zmiany trudne, lecz możliwe

to dalsze prace zależały od decyzji mojego Klienta. Po starannych analizach Klient zdecydował się radykalne przebudowanie relacji z przełożonym i pozostanie w dotychczasowym miejscu pracy, które cenił i lubił (oprócz prezesa i części nowych zwyczajów, które prezes wprowadzał).

 

Dzięki precyzyjnej i rzetelnej pracy przebudowaliśmy z klientem [8-080] relację z przełożonym. Klient chodzi do pracy zrelaksowany jak za dawnych czasów oraz dużo silniejszy i mądrzejszy. Żeby ta zamiana była możliwa musieliśmy bardzo precyzyjnie rozpoznać strukturę sytuacji i bardzo finezyjnie działać gdyż błędy w relacji z prezesem mają swoją wysoką cenę.

 

W następnym wpisie z tej serii omówię style relacji pomiędzy prezesem i moim klientem i szerzej rozwinę ten wątek.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

 

 

Wzrost pewności siebie

Klient:

„Przez te dni byłam na fali testowania pewności siebie. Upajałam się nowo odkrytym dla mnie rodzajem zdrowej asertywności, gdzie jasno i dobitnie komunikuję swoje potrzeby i oczekiwania , bez poczucia winy ze ktoś się może poczuć urażony, ale z pełnym szacunkiem dla drugiej strony. Od razu poprawiło się moje poczucie sprawczości. Rośnie apetyt na więcej….”

Kazimierz F. Nalepa – komentarz:

Gratulacje w 80% masz już to opanowane. W pozostałych 20% mogą się kryć ciekawe odkrycia z gatunku Know How.

Dominacja na dominację

Klient:

„Odkryłam dziś w sobie szybką, intuicyjną reakcję dominacyjną na dominacyjne zachowanie drugiej osoby. Bardzo mnie to zdziwiło, że nie grałam ofiary, jak dotąd w takiej sytuacji. Poczułam też, że jest to właściwa reakcja, zdrowa dla mnie i dla świata -> nie jestem partnerem, gdy spotykam się z dominacyjnymi zachowaniami”

Komentarz:

Super. Dla treningu sprawdź sobie jak by działało: Partnerstwo, Gra i Uległość w tej sytuacji.

Zwierzęce instynkty w biznesie

Klient:

Miałam dziś wgląd w moją ludzką, zwierzęcą naturę. Dotarło do mnie, jak często specyficznie obserwuję innych ludzi i zobaczyłam w tym – w sobie – atawizm drapieżnika. Porównywanie się, wychwytywanie słabości, kto jest „gorszy”,  prawie czułam się jak zwierzę, które chce zwyciężyć słabszych. Kiedyś miałam taki potężny wgląd w przypadku agresji, dziś ten wgląd właściwie nie dotyczył walki i agresji, on dotyczył eliminacji. Żeby sobie zapewnić lepsze miejsce. Trochę dziwnie czuję się pisząc to, ale zeszłam w głąb moich mroków i silnie to poczułam. Byłam w domu handlowym i przechadzałam się po sklepach, kiedy do mnie dotarł ten aspekt mojej osobowości, ludzkiej cechy drapieżnika.”

 

Uwagi:

Duże gratulacje za wgląd. Wszyscy ludzie mają w sobie element zwierzęcy i Boski. To, w gdzie i w jakich proporcjach się te elementy ujawniają zależy od poziomu naszego rozwoju. Kiedy zauważasz swoje „elementy zwierzęce” i umieszczasz je w polu energii, akceptacji i miłości, to mogą one ewoluować harmonijnie w kierunku wyższych form. Nie znaczy oczywiście, że należy im pozwalać na swobodną i niekontrolowaną realizację w przestrzeni organizacyjnej czy społecznej. Mogą wtedy zrobić wiele szkód, które rykoszetem wrócą także do nas. Kompetencje i możliwości w nich zawarte są także niezwykle przydatne w niektórych przypadkach. Możemy wtedy skorzystać z ich pierwotnej i niezwykle skutecznej siły. Mogą być podobnie użyteczne jak sprawne psy na polowaniu.

Czujność w biznesie

Klient:

„Ćwiczyłam w pracy korzystne dla siebie nastawienia i zachowania. Moja świadomość otoczenia wokół mnie, tego widocznego i tego niewidocznego, bardzo dziś wzrosła.

Byłam czujna, szczególnie, że miałam spotkanie z prezesem firmy, z którą wchodzimy w kooperację oraz osobami z jego bliskiego otoczenia. Zauważyłam, że bycie czujnym jest bardzo ciekawe – umysł pracuje jak peryskop łodzi podwodnej. Wsłuchiwałam się w różne sygnały. Czułam większą swobodę w kontaktach z innymi. Dawniej sądziłam, że swoboda wyrasta z partnerstwa, dziś nauczyłam się, że ta swoboda wyrasta z przeświadczenia, że wiem, co się dzieje ze mną i wokół mnie.”
Komentarz:

Czujność jest podstawą spranego działania w niesprzyjającym, a zwłaszcza wrogim lub podstępnym środowisku. Warto także, by ta czujność nie była widoczna dla otoczenia i aby się łączyła z lekkością, swobodą i ciekawością.

Jak się rozstać z chłopakiem

Wpis z Indywidualnych Programów Sukcesu

Klient:

„Cały czas nie wiem jak postąpić z Januszem, z jednej strony chcę się odciąć a z drugiej coś mnie powstrzymuje”

Poszukaj co to jest to, co cię powstrzymuje. To jest droga do pełnego rozwiązania tej sytuacji. Tam są potrzebne ci informacje.

Wartości

Klient ćwiczący w ramach Indywidualnych Programów Sukcesu napisał na stępujący zestaw swoich wartości:

Klient: ” Wartości: swoboda, wolność, spokój, przyjaźń, rodzina, radość, relacje”

Komentarz:

Powyższy zestaw wartości jest w 75% trafny.
„Relacje” to nie jest wartość. To jest obszar, w którym realizujesz swoje wartości. Pytanie brzmi: Co koniecznie musi być, dla Ciebie, w relacjach by to były TE RELACJE, na których ci zależy.

Rzetelność i problemy

Klient: Sądziłam wczoraj, że przeszłam do końca sprawę relacji z Karolem. Ale w nocy marnie spałam, w ciągu dnia czułam, że mnie coś męczy. Bolała mnie głowa i nie pomagały proszki. Miałam poczucie, że ma to związek z wczorajszym doświadczeniem. Przeskanowałam pod tym kątem dzieciństwo, ale niczego dziś nie znalazłam. Przyszedł smutek, którego pochodzenia nie mogłam odkryć do czasu, gdy poczułam, że wypieram lęk przed Karolem. Zrozumiałam, że boję się każdego kontaktu z nim, bo nie wiem, co może mnie spotkać, tyle było już agresji. Zrozumiałam, że przed przyjęciem tego uczucia blokowało mnie przez ponad 20 lat poczucie winy wobec niego. Kiedy zapytałam siebie, czy stamtąd pochodzi mój smutek, poczułam potwierdzenie i NATYCHMIAST przestała mnie boleć głowa. Dalej było mi smutno, ale ten smutek przyjęłam, nie wypierałam go.

Dziś w tym doświadczeniu bardzo pomógł mi ból głowy. Po prostu cały czas osadzałam ten ból w pytaniu, co chce mi powiedzieć. To, co dziś przepracowałam, zmienia moją perspektywę spojrzenia na tę relację.

Duży postęp w relacji z Karolem i super rzetelność w działaniu. Oczyszczenie tej relacji uwolni cię od dużego obciążenia. Odzyskasz swobodę ruchu tam, gdzie teraz doświadczasz jeszcze trudności. Gratulacje!