Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Dział: 2. Usprawniamy Firmy

Ważny pracownik szkodzi firmie

Ważny pracownik szkodzi firmie

BI_004_Kazimierz_F_Nalepa

Ważny dla organizacji i bardzo trudny do zastąpienia ekspert zachowywał się w sposób, który zaczynał być coraz bardziej uciążliwy i destrukcyjny dla organizacji klienta. Jeśli chodzi o kompetencje, to osoba ta jest bardzo trudna do zastąpienia. Jednocześnie dochodziło do dyrekcji coraz więcej informacji o tym, że:

 • jest opryskliwy dla osób, które coś od niego chcą
 • nie toleruje braku kompetencji innych i ostro reaguje na takie sytuacje
 • trzyma swoją wiedzę praktycznie tylko dla siebie
 • często narzeka na niskie zarobki własne
 • mówi także innym, że „pracują za psie pieniądze”.

 

Tak więc efekty dobrej pracy merytorycznej, którą dawał firmie ekspert były niszczone w jakiś 30% przez jego destrukcyjne wobec firmy i pracowników zachowania. Na początku dyrektor myślał, że to są chwilowe problemy jednak problemy te narastały do punktu, gdzie nie można ich było dalej lekceważyć.

 

Dyrekcja chciała dokładnie poznać powody zachowań eksperta, zanim rozpocznie interwencję słusznie zakładając, że tylko pełna wiedza o przyczynach pozwoli rozwiązać problem w pełnym możliwym zakresie oraz elegancko i trwale. W to, że w trakcje rozmowy ekspert powie dyrektorowi pełna prawdę o rzeczywistych przyczynach swoich zachowań nie wierzył nikt.

 

Na początku zidentyfikowaliśmy pełną listę możliwych w tym przypadku przyczyn frustracji eksperta. Następnie określiliśmy siłę każdego ze zidentyfikowanych czynników. Na używanej przez nas skali 100% oznacza bardzo dużą siłę sprawczą danego czynnika.

 

Rodzaje przyczyn:

 1. problemy osobiste – 70%
 2. niechęć do firmy – 60%
 3. niechęć do dyrektora – 30%
 4. charakter – 30%
 5. problemy w domu – 10%
 6. zdrowie- 5%
 7. inne – 0%

BI_004a_Kazimierz_F_Nalepa

Z dokonanych rozpoznań i późniejszej analizy wynika następujący obraz sytuacji. Są dwa główne powody frustracji eksperta:

 • problemy osobiste – 70%
 • niechęć do firmy – 60%.

 

Dwa pozostałe czynniki:

 • niechęć do dyrektora – 30%
 • typ charakteru eksperta – 30%

dopełniają i wzmacniają te zachowania. Same w sobie nie miały by wystarczającej siły, by tworzyć istotne dla firmy problemy.

Po tych ustaleniach zabraliśmy się do rozszyfrowania:

 1. na czym polegają problemy osobiste eksperta:
  • jakie są ich składowe
  • na ile są one trwałe a na ile przejściowe
  • gdzie i jak możemy tu ekspertowi pomóc
 2. na czym polega niechęć eksperta do firmy, w której pracuje
  • które elementy tej niechęci damy radę osłabić
  • może możemy zwiększyć także zadowolenie eksperta
 3. za czego składa się jego niechęć do dyrektora
  • na które czynniki dyrektor ma wpływ
  • na ile dyrektor zmieniając swoje zachowanie może zmniejszyć istniejącą niechęć
  • na ile chce on to zrobić.
 4. na charakter eksperta nie mamy dużego wpływu. Jeśli jednak dokładnie rozpoznamy cechy składowe tego charakteru (a mamy do tego narzędzia) to możemy lepiej współpracować z tą osobą. Będzie to rodzić mniej konfliktów i niezadowolenia. Może także wygenerować więcej korzystnych efektów.

 

Z naszego wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów ludzkich wynika, że:

 • najpierw warto mieć pełną listę przyczyn
 • założenie, że każdy człowiek powie nam dlaczego szkodzi firmie jest naiwne
 • w przypadku kluczowych dla firmy osób sprawy należy rozwiązywać życzliwie, skutecznie i precyzyjnie zarazem, a najlepiej także trwale
 • przy trudnych przypadkach ludzie są drażliwi i warto postępować z nimi odpowiednio taktownie.

Dzięki takiemu podejściu problemy maleją lub nikną a dalsza współpraca jest łatwiejsza.

 

Kazimierz F. Nalepa

biuro@TMTgroup.pl

www.TMTgroup.pl

Kto nam przeszkadza w przetargu?
Dostarczamy cenne informacje

Rozpoznania sytuacji przetargowych

Klient odbierał niejasne a jednak niepokojące sygnały, że coś dziwnego dzieje się wokół przetargu , w którym startuje. Jego przeczucia prowadziły do jednego z silnych konkurentów, z którym często się walczy na rynku. Zadanie polegało na tym aby potwierdzić lub wykluczyć tą hipotezę.

BI_001

Nie będziemy tu oczywiście szczegółowo opisywać zarówno sytuacji wyjściowej jak i sposobów weryfikacji takich hipotez. Można jednak uzyskać zdecydowanie lepszą informację dotyczącą deklarowanej i rzeczywistej sytuacji przetargowej. To oczywiste, że chcemy mieć możliwie dobre informacje o zasadach działania przetargu jak i o tym jak zachowują się nasi konkurenci zanim zbudujemy naszą strategię działania i złożymy dokumenty. Wiedza uzyskiwana po zamknięciu przetargu jest w dużej części zbyt spóźniona, żebyśmy mogli z niej w pełni skorzystać.

W zakresie rozpoznawania istotnych sytuacji biznesowych posługujemy się najczęściej poniższym zestawem narzędzi.

Kluczowa informacja a sukces firmy – narzędzia

 • co już wiemy, co chcemy jeszcze wiedzieć, czego jeszcze nie bierzemy pod uwagę a powinniśmy to wiedzieć
 • biznesowa wartość informacji
 • co z tą wiedzą zrobimy / jakie to daje korzyści
 • pomiar użyteczności informacji a koszty jej pozyskania
 • biznesowa orientacja w zdobywaniu i używaniu informacji
 • hierarchia użyteczności informacji
 • lokalizacja kluczowej informacji
 • skala prawda – fałsz / wartościowanie informacji
 • intencje w zniekształceniach informacji
 • pewność posiadanej wiedzy
 • my i oni – przewagi informacyjne
 • obszary sprzeczności i konfliktów
 • style relacji a posługiwanie się informacją
 • wielowymiarowe macierze informacji
 • modele kluczowych zjawisk: budowa, testowanie, użycie w istotnych sytuacjach

Kontakt:  biuro@TMTgroup.pl

Jaka wiedza da ci największy przyrost możliwości
Krytycznie Ważne Informacje #001

Jaka wiedza da Ci największy przyrost możliwości?

Wykonujemy audyty potrzeb i korzyści informacyjnych oraz rozpoznanie wskazanych spraw.

kwi_001

Sukcesy w biznesie i zarządzaniu zależą od tego:

 • jak korzystne są okoliczności, które napotykamy lub umiemy stworzyć
 • jak dobrą informacją dysponujemy
 • jak sprawnie działamy i wykorzystujemy tą informację.

 

W metodologii TMTgroup uwzględniamy następujące kategorie informacji:

Informacje prawdziwe:

 • Złoto – najbardziej cenna informacja
 • Srebro – cenna informacja
 • Brąz – informacja użyteczna

Zagrożenia – informacja błędna uznana za prawdziwą

 • Duże zagrożenie
 • Średnie zagrożenie
 • Małe zagrożenie

Śmieci – nieużyteczny nadmiar informacji

kwi_001a

TMTgroup dostarcza  Krytycznie Ważnych Informacji właścicielom i kadrze kierowniczej. Są to informacje o największym znaczeniu dla realizacji celów klienta czyli:

 • –  Złoto – najbardziej cenna informacja i
 • –  Srebro – cenna informacja (zdobywamy te informacje)
 • –  Duże zagrożenie i
 • –  Średnie zagrożenie (wykrywamy błędy i zniekształcenia posiadanych informacji)

których klient nie ma ponieważ:

 1. nie wie, że może je mieć
 2. nie wierzy, że może je mieć
 3. nie umie ich pozyskać
 4. nie zdąży ich pozyskać
 5. są dla niego za drogie w dotychczasowej formule pozyskiwania cennych informacji.

Zapraszam także do stolika eksperta na konferencji: II Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego 21.11.2016 gdzie będę odpowiadał na wszystkie (prawie) zadane pytania.

http://konferencje.pb.pl/konferencja/1020,ii-forum-strategicznego-wywiadu-biznesowego

konferencja-pb

 

Oszacowanie rezerw, które firma jeszcze posiada
Usprawniamy firmy

Większość firm, z którymi się zetknąłem posiada jeszcze rezerwy. Można je znaleźć na trzech poziomach:

 1. ważny lub/i problemowy pracownika – to praktycznie zawsze są rezerwy
 2. zespół, dział lub proces biznesowy
 3. cała firma włącznie z jej relacjami z otoczeniem.

Wstępne oszacowanie rezerw robimy bez opłat. Jest to nasz wkład w możliwą współpracę z daną firmą. Dzięki temu firmy łatwiej się decydują na przetestowanie korzyści ze wzajemnej współpracy.

Poniżej umieściłem takie wstępne dla firmy XXX.

Model Biznesu XXX

Kiedy już określimy wstępnie rezerwy, to rozpoczynamy rozmowy o dalszej współpracy. Trzeba oczywiście dokonać:

 1. precyzyjnego rozpoznania
 2. określić korzyści z uruchomienia danej rezerwy
 3. trudności i ryzyka z tym związane
 4. podjąć decyzję co robimy – to oczywiści robi kierownictwo firmy.

Nasze narzędzia do usprawniania firm można obejrzeć pod linkiem:

http://www.tmtgroup.pl/firma-ludzie-zyski/category/firma-i-zyski/

Zapraszamy także do współpracy:

 1. firmy, które chcą sprawdzić jak duże rezerwy jeszcze posiadaj          
 2. osoby chętne do współpracy przy docieraniu do takich firm – ambasadorzy usługi.

biuro@TMTgroup.pl

Trudny Przełożony #1. pola konfliktu
Usprawniamy relacje

Trudny przełożony: #1 pola konfliktu

Trudny Przełożony 001

 

Mój klient [8-080] jest bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie i kierownikiem podległo mu działu. Po zmianie władz spółki napotkał na tak duże problemy w pracy z nowym prezesem, że na serio myślał o zmianie pracy. Miał bardzo wysoki poziom stresu i pierwsze objawy problemów zdrowotnych, które z tego wynikały.

Pierwszą rzeczą, którą wykonałem była analiza pól konfliktu. W tabeli poniżej wydać, na pięciu polach, jak duża była skala problemu pomiędzy nowym Prezesem a podległym mu kierownikiem i specjalistą. Kiedy już rozszyfrowaliśmy jaka jest struktura i wielkość konfliktów określiłem do jakiego poziomu można i opłaca się ten konflikt mojemu klientowi zredukować.  Na rysunku ten poziom jest zaznaczony literką O – optymalnie.

Teraz omówię poszczególne pola konfliktów:

Trudny Przełożony 002

 

#1. Konflikt Interesów – Nowy prezes musiał szybko podporządkować sobie podległe mu struktury. w tym celu wprowadzał swoich ludzi na kluczowe stanowiska tak szybko, jak było to możliwe. Miał też ochotę wymienić mojego klienta na swojego człowieka. Jednak utrudniała mu to dogłębna znajomość organizacji, jej otoczenia i kluczowej problematyki , którą mój klient dysponował. Dlatego nowy prezes przyjął taktykę gnębienia i szybkiego wyciskania Know How od mojego klienta co było przygotowaniem do następnej fazy, która miała polegać na przesunięciu go na stanowisko wykonawcze albo usunięciu z organizacji.  Ponieważ mojemu klientowi nie odpowiadały to pomysły powstał pierwszy poziom konfliktu.

 

#2. Konflikt Strukturalny – Mój klient był w relacji podległości służbowej co ułatwiało oczywiście przełożonemu realizację jego planów. Dwa pierwsze pola przejawiania się konfliktu bardzo silnie się wzmacniały. Siła mojego klienta polegała na potrzebnej prezesowi fachowości. Jednak obie strony doskonale rozumiały, że ta przewaga będzie z czasem malała. Nie było żadnej szansy, żeby mój klient dostał się do zarządu. Wykonaliśmy jednak jeden bardzo korzystny ruch strukturalny, który wzmocnił pozycję mojego klienta. Nie będę go tutaj jednak omawiał.

 

#3. Konflikt Wartości – Tutaj wyjściowy poziom konfliktu nie był aż taki wysoki. Przeanalizowaliśmy starannie co jest wartością dla prezesa a co dla mojego klienta i wyciągnęliśmy z tego wnioski praktyczne. Wdrożenie tych wniosków dało bardzo dużą redukcję konfliktu na tym polu.

 

#4 Konflikt Relacji – Mój klient i jego nowy zwierzchnik mieli zupełnie niedostosowane styla relacji. A to dodatkowo komplikowało sprawę, zaostrzało konflikt i uniemożliwiało porozumienie. To zagadnienie omówię w następnym wpisie. Jest ono o tyle ważne, że od tego zaczęliśmy gruntowną przebudowę sytuacji klienta.

 

#5 Konflikt Informacji – Oczywiście obie strony miały różne pakiety informacji prawdziwych, częściowo nieprawdziwych i zupełnie błędnych. Część naszej pracy polegała na tym, że zdobyliśmy potrzebne nam Kluczowe Informacje (patrz Kluczowe informacje na stronie głównej TMTgroup.pl) i utrudniliśmy znacznie zmniejszanie tych naszych przewag informacyjnych prezesowi i jego otoczeniu, które osłabiały naszą pozycję.

 

Na tym zakończę wstępne omówienie pięciu pól konfliktu. Jest to bardzo wartościowa typologia, którą zapożyczyłam od Ch. Moora. Moor nie dostarcza natomiast narzędzi do rozpoznania jaka jest sytuacja w konkretnej sprawie pomiędzy konkretnymi ludźmi czy organizacjami. To tego służy nam metodologia, którą wypracowaliśmy w ramach TMTgroup.pl

 

Ponieważ ze wstępnych analiz wynikało, że:

 1. konflikt da się bardzo silnie zredukować
 2. trudność tej zmiany wynosi 80% – zmiany trudne, lecz możliwe

to dalsze prace zależały od decyzji mojego Klienta. Po starannych analizach Klient zdecydował się radykalne przebudowanie relacji z przełożonym i pozostanie w dotychczasowym miejscu pracy, które cenił i lubił (oprócz prezesa i części nowych zwyczajów, które prezes wprowadzał).

 

Dzięki precyzyjnej i rzetelnej pracy przebudowaliśmy z klientem [8-080] relację z przełożonym. Klient chodzi do pracy zrelaksowany jak za dawnych czasów oraz dużo silniejszy i mądrzejszy. Żeby ta zamiana była możliwa musieliśmy bardzo precyzyjnie rozpoznać strukturę sytuacji i bardzo finezyjnie działać gdyż błędy w relacji z prezesem mają swoją wysoką cenę.

 

W następnym wpisie z tej serii omówię style relacji pomiędzy prezesem i moim klientem i szerzej rozwinę ten wątek.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

 

 

Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii
Usprawniamy Firmy

Kompetencje biznesowe Partnera w Kancelarii Prawnej

Ostatnio analizowałem możliwości wzrostu biznesowych efektów działalności Kancelarii [0-127]. Najpierw przyjrzeliśmy się  rynkowej sile właściciela kancelarii.

Na 10 wymiarach głównych kompetencji rynkowych prawnika można prześledzić gdzie kompetencje osoby prowadzącej kancelarię są wystarczające, a gdzie są luki w istotnych kompetencjach rynkowych.

Główna i krytycznie istotna luka dotyczy pozyskiwania nowych klientów o odpowiedniej wartości dla kancelarii. W tym obszarze będziemy koncentrować nasze działania związane z dalszym rozwojem tego biznesu.

Partner 1-127

 

 

 

Poniżej prezentuję syntetycznie ujęty  zestaw kluczowych obszarów kompetencji, które wpływają na rynkowe wyniki kancelarii.

Partner 1-127a

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane analizą możliwości wzrostu wyników w zakresie:

 1. wybranego pracownika – instrukcja obsługi pracownika
 2. zespołu , działu …
 3. całej firmy

prosimy o kontakt.  Wstępna analiza jest bezpłatna. biuro@TMTgroup.pl

 

2. Usprawniamy firmy

Firma jest po to, by dobrze służyła naszym planom i aspiracjom. Umiemy znajdować i uruchamiać rezerwy organizacyjne. Wykonujemy Diagnozy, Doradztwo i Wdrożenia w obszarach:

 • rozpoznawanie biznesowego otoczenia
 • ekspansja firmy
 • konkurenci, kontrahenci
 • zamierzenia i uwarunkowania wskazanych osób lub firm
 • strategie wzrostu efektywności firmy
 • analiza całych organizacji
 • analiza wybranych procesów w organizacji
 • analiza wybranych zagadnień (np. niska efektywność, konflikt, wycieki informacji… )
 • wzrost osiągnięć właścicieli i kadry menadżerskiej, poprawa wyników u pracowników
 • strategie wzrostu sprzedaży
 • negocjacje, przetargi, duże windykacje, procesy, fuzje, wrogie przejęcia…
 • detekcja i usuwanie zagrożeń, interwencje kryzysowe
 • dbanie o bezpieczeństwo firmy.