Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Kluczowa Informacja a sukces w biznesie

Żeby skutecznie i sprawnie działać trzeba posiadać odpowiednio dobrą informację. Tą informację, która:

  1. jest nam szczególnie potrzebna
  2. daje największe przełożenie na wynik
  3. i jednocześnie jej nie mamy

nazywamy Kluczowa InformacjąTMT

 FLZ-V-01_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Kluczowa InformacjaTMT jest to taka informacja, która silnie zwiększa nasze szanse na osiągnięcie postawionych sobie/firmie celów. Prowadzi do ZYSKÓW i innych KORZYŚCI na których nam szczególnie zależy.

1. umożliwia rozpoznanie działań dających wyraźne przyrosty skuteczności, efektywności, zysku (na poziomie zdecydowanie lepszym niż dotychczasowy)

2. pozwala na radykalny wzrost pewności w podejmowaniu decyzji (np. jakie są przewagi i słabości naszej konkurencji, jaki jest rzeczywisty próg ustępstw drugiej strony w negocjacjach, gdzie i o ile możemy zwiększyć efektywność działania firmy, o ile nasi sprzedawcy mogą jeszcze lepiej sprzedawać …)

3. umożliwia precyzyjny monitoring tego, jak dobre są nasze działania na drodze do celu (np. czy pojawiły się nowe czynniki silnie zmieniające naszą sytuację, jak optymalne są nasze działania …).

4. pozwala na stabilizację osiągniętych przyrostów efektywności, zysku i innych korzyści, na których nam szczególnie zależy (zapewnienie sobie trwałości osiągniętych efektów i korzyści wymaga często specjalnych zabiegów …).

W tym wątku bloga będziemy opisywali narzędzia, którymi się posługujemy do zwiększenia sprawności posługiwania się kluczową informacją. Najważniejsze narzędzia, które będziemy omawiać to:

1. Biznesowa orientacja przy zdobywaniu i używaniu informacji

Nie pozyskujemy informacji dla informacji. Ma ona służyć naszym sukcesom w biznesie. Trzeba posiadać (i dobrze używać) nie tyle dużo informacji, co tą najmniejszą ilość informacji, która jest najbardziej cenna dla naszego sukcesu.

2. Kryteria naszego sukcesu

Kryteria sukcesu  pozwalają na pomiar użyteczności informacji. Cenna informacja jest z reguły trudna do zdobycia. Dlatego trzeba wiedzieć co chcemy wiedzieć i jakie korzyści ta wiedza nam przyniesie.

3. Zasada Pareto+

Dzięki myśleniu w tych kategoriach możemy grupować informację w zbiory o rosnącej użyteczności.

4. Lokalizacja Kluczowej Informacji

Jeśli już  wiemy co koniecznie chcemy wiedzieć, to trzeba ustalić gdzie ta informacja się znajduje i w jaki sposób możemy ją pozyskać. Wychodzimy z założenia, że każda informacja jest możliwa do pozyskania. To czy ją pozyskamy zależy od tego jak:

  • jest ona trudna od pozyskania w relacji do opłacalności jej pozyskania
  • czy jej pozyskanie nie narusza naszej etyki działania
  • jaki jest poziom ryzyka związany z pozyskaniem tej informacji.

5. Skala prawdy

To narzędzie służy nam do weryfikowania, które informacje są prawdziwe, które częściowo przekłamane lub zniekształcone a które są zupełnie nieprawdziwe.

6. Intencje w zniekształceniach informacji

Rozpoznajemy tu, które informacje są celowo zniekształcane (i dlaczego), a które zniekształcenia są wynikiem błędów w przetwarzaniu informacji. Jeśli ktoś nas oszukuje w istotnych sprawach, to chcemy wiedzieć: dlaczego to robi i gdzie to robi.

7. Pewność posiadanej wiedzy

Oceniamy w jakim stopniu, posiadana przez nas wiedza jest pewna.

8. My i Oni – przewagi informacyjne

Tutaj rozpoznajemy kto, z liczących się w danej sprawie podmiotów, ma określone przewagi informacyjne w danej sprawie.

9. Obszary sprzeczności i konfliktów

Określamy pola rzeczywistych i potencjalnych konfliktów i sprzeczności

10. Pozostałe narzędzia

W naszej działalności rozpoznawczej, doradczej szkoleniowej i wdrożeniowej posługujemy się narzędziami właściwymi dla danego obszaru tematycznego. Wykaz obszarów tematycznych, w których prowadzimy dla naszych klientów prace umieszczam w następnym wpisie. Każdy z tych obszarów na swoją wyraźną specyfikę i wymaga pozyskiwanie nieco innych informacji w w inny sposób.

 

Nie zawsze używamy wszystkich tych narzędzi do pozyskiwania i obróbki informacji. W danej sprawie używamy tych narzędzi, które są nam najbardziej potrzebne.

 FLZ-stopka 1

 

  biuro@TMTgroup.pl

 

 Czołówka_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

 

0 comments:

Dodaj komentarz