Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

[N-I-20] Zrównoważona Karta Wyników

[N-I-20]  Zrównoważona Karta Wyników  – pięć perspektyw patrzenia na sukces organizacji

Zrównoważona Karta Wyników została zaproponowania przez Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona. Umożliwia zintegrowania długofalowej perspektywy strategicznego działania firmy z jej bieżącym działaniem.

Oznacza to, że odpowiadamy sobie na następujące fundamentalne pytania:

 1. po co istnieje firma, jaką firmę w tym celu budujemy, jaka jest strategia realizacji tych zamierzeń?
 2. co już mamy a co potrzebujemy jeszcze rozwinąć by te plany się na pewno spełniły?
 3. jakie procesy już działają dobrze a jakie powinniśmy udoskonalić lub stworzyć?
 4. jak odbierają nas nasi klienci?
 5. jakie efekty finansowe już osiągamy a jakie chcemy osiągać?

Każdą z tych perspektyw możemy rozpatrywać w dwóch aspektach:

 1. na ile dokładnie wiemy jak mają wyglądać sprawy w tym aspekcie
 2. na ile już mamy, to co chcemy mieć w tym zakresie?

N-I-20_Zrównoważona_karta_wyników_Kazimierz_F_Nalepa_www.TMTgroup.pl

Aby stworzyć Zrównoważona Kartę Wyników należy:

 1. przełożyć strategię na konkretne cele strategiczne
 2. ustalamy mierniki dla tych celów
 3. ustalamy kluczowe czynniki odpowiedzialne za realizację
 4. na bazie powyższego ustalamy jakie działania mają być podjęte w organizacji i dekomponujemy je niżej na poszczególne szczeble wykonawcze.

 

Diagnoza -> Decyzje -> Działanie –> Zyski i inne korzyści

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu biznesowego, od diagnozy począwszy do stabilizacji wyższego poziom korzyści. Razem z Klientem wybieramy taki sposób zwiększania Kluczowych Parametrów jego Sukcesu, który jest optymalny.

 

.

0 comments:

Dodaj komentarz