Poradnik dla praktyków biznesu
Firma-Ludzie-Zyski
Kazimierz F. Nalepa
Blogi:

Trudny przełożony 02 – Wiedza Władza Wpływ

Trudny przełożony 02

Wiedza – Władza – Wpływ

Wiedza Władza Wpływ

 

Typy relacji pomiędzy ludźmi

Na potrzeby licznych prac, które wykonuję dla biznesowych klientów, wypracowałem pięcio składnikową typologię relacji. Nie rości sobie ona praw do wyjątkowo wysokiej elegancji formalnej. Jest za to praktyczna, skuteczna i dobrze opisuje wszystkie napotkane dotychczas przypadki.

Opiera się ona na pięciu zasadniczych wymiarach relacji. I tak ludzie w stosują następujące sposoby działania we wzajemnych relacjach:

 • Partnerstwo
 • Dominacja
 • Gra
 • Uległość
 • Rozpoznanie – Ignorancja

Partnerstwo polega na dbaniu zarówno o swoje własne interesy jak też i o interesy drugiej strony. W partnerstwie uważamy, że druga strona jest tak samo ważna jak my i to pomimo istniejących różnic pozycji, umiejętności, wiedzy itp.

 

Partnerstwo jest dobrze opisane w klasycznej już Harwardzkiej strategii negocjacyjnej czy asertywnym podejściu do relacji typu „Win – Win”.

Słowa, które często kojarzą się z partnerstwem to: współpraca, wzajemność, zaufanie, pomoc.

 

Dominacja polega na wykorzystywaniem posiadanej przewagi w celu osiągniecia swoich celów. Dominacja może ona występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Dominacja wroga – Agresja Dominacja z zamiarem osiągnięcia korzyści kosztem drugiej strony – np. wrogie przejęcie w biznesie, napad i wymuszenie, wykorzystanie dominującej pozycji w negocjacjach, niektóre zachowania menadżerów lub pracowników, dręczenie pracownika w celu przyspieszenia jego rezygnacji z pracy itp.
 • Dominacja neutralna intencyjnie – osoba, która stosuje takie podejście nie chce ani niszczyć ani dbać o drugą stronę relacji, po prostu robi swoje korzystając z przewagi nad otoczeniem, którą posiada. Nie liczy się też specjalnie z tym, co się dzieje z drugą osobą.
 • Dominacyjna dbałość – wykorzystywanie swojej przewagi do dbania o drugą stronę relacji. Występuje często u dominujących i kochających rodziców[1]. Występuje też w biznesie np. przy uzasadnionym cięciu wydatków, które wpływa poprawę pozycji firmy i stabilizację zatrudnienia.

 

Gra polega na wykorzystywaniu swojej zręczności i finezji w celu osiągniecia zamierzonych celów. O ile dominacja wykorzystuje przewagę wprost i jest doskonale rozpoznawana oraz widoczna, to gra jest jej przeciwieństwem gdyż porusza się po możliwie nierozpoznawalnych dla drugiej strony strategiach działania.

Także gra może występować z trzema intencjami jej stosowania:

 • Manipulacja – zamaskowana agresja polegająca w swojej istocie na podstępnym uzyskaniu tego, co osoba nie zgodziła by się dać gdyby rozumiała sens i intencje zabiegów
 • Gra neutralna intencyjnie – są osoby, które nie cenią prostej komunikacji i lubią komunikację o ukrytej dla rozmówcy logice, lubią się bawić finezja komunikacji
 • Gra jako forma dbania o drugą stronę relacji – np. flirt. Możliwe jest także dbanie o inne osoby w sposób, który jest dla niech nieoczywisty lub wręcz niedostrzegalny.

 

Uległość to niekonieczna rezygnacja z tego, czego chcemy. Wynika ona najczęściej ze słabości, obniżonego poczucia własnej wartości czy ideologicznych przesłanek. Należy odróżnić prawdziwą uległość od udawanej uległości będącej jedną z możliwych gier.

 

Ignorancja to zjawisko polegające na tym, że dotknięta nią osoba nie rozpoznaje istotnych, dla danej sprawy, zjawisk. Słowem ma nieadekwatny obraz sytuacji. I opierając swoje działania na takim obrazie popełnia błędy. Do typowych przejawów z tego zakresu należą błędne założenia dotyczące intencji innych osób typu „przecież on chce dobrze dla ciebie”. Opozycją do ignorancji jest Rozpoznanie.

 

W następnym artykule omówię profile Prezesa i Podwładnego. Dzięki temu zobaczymy na czym polegało niedostosowania stylów i jakie problemy to rodziło.

 

W ramach działalność TMTgroup.pl skutecznie usprawniamy relacje zawodowe oraz prywatne w interesie naszego klienta. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@TMTgroup.pl

0 comments:

Dodaj komentarz