Firma - Ludzie - Zyski

Usuwamy problemy. Przyspieszamy osiągnięcia!

Usprawniamy firmy Zwiększamy sprzedaż Ułatwiamy zmianę pracy menadżerom i ekspertom

I. Firma – skuteczność, efektywność, zyski

Firma jest po to, by dobrze służyła naszym planom i aspiracjom. Umiemy znajdować i uruchamiać rezerwy organizacyjne. Wykonujemy Diagnozy, Doradztwo i Wdrożenia w obszarach: rozpoznawanie biznesowego otoczenia, ekspansja firmy, konkurenci, kontrahenci, zamierzenia i uwarunkowania wskazanych osób lub firm, strategie wzrostu efektywności firmy, analiza całych organizacji, analiza wybranych procesów w organizacji, analiza wybranych zagadnień (np. niska efektywność, konflikt, wycieki informacji… ), wzrost osiągnięć właścicieli i kadry menadżerskiej, poprawa wyników u pracowników, strategie wzrostu sprzedaży, negocjacje, przetargi, duże windykacje, procesy, fuzje, wrogie przejęcia…, detekcja i usuwanie zagrożeń, interwencje kryzysowe, dbanie o bezpieczeństwo firmy.

II. Ludzie – możliwości i zachowania

W tym obszarze naszego działania koncentrujemy swoją uwagę na ludziach, którzy odgrywają szczególnie istotną rolę w biznesie naszych klientów. Mogą to być osoby z wewnątrz firmy, albo znaczące podmioty zewnętrzne. Pomagamy naszym klientom dokładnie zrozumieć te osoby, zakres ich możliwości, słabości i siły a nawet przewidujemy zakres możliwych zachowań tych osób w określonych sytuacjach. Pomagamy też klientom stosować odpowiednio skuteczne strategie działania w relacji z tymi osobami.

III. Relacje z kluczowymi podmiotami

Kluczowe podmioty to tacy ludzie i organizacje (np. klienci, konkurencja, grupy nacisku…), od których silnie zależy sukces firmy / osoby. Relacjami z takimi pomiotami trzeba umiejętnie i finezyjnie zarządzać, gdyż straty wynikające z popełnianych tu błędów są bardzo dotkliwe. To z tymi podmiotami najbardziej opłaca się utrzymywać optymalnie korzystne relacje. Czasami jest to proste i naturalne, a czasami bywa trudne. Uważamy, że każdą relację można zmienić na bardziej dla nas korzystną. Jest to kwestia umiejętności, pracy, czasu i ceny.

IV. Kluczowa Informacja

W biznesie warto mieć taką informację, która po zastosowaniu daje największy przyrost szczególnie cennych rezultatów. Najpierw jednak trzeba precyzyjnie określić co najbardziej chcemy wiedzieć, jak tą wiedzę użyjemy i jakie korzyści nam to przyniesie. Kluczowa informacja, to informacja najbardziej cenna i jednocześnie niedostępna lub bardzo trudna do zdobycia. Najwyższy poziom trudności wiąże się z informacją, o której istnieniu w ogóle nie wiemy lub nie wierzymy, że jest możliwa do uzyskania. Umiemy pozyskiwać dla klienta Kluczowe Informacje, przetwarzać je i pomagać mu w ich skutecznym użyciu. Praktycznie zawsze jest to możliwe.

V. Polityka, władza i wpływ w biznesie

Obszar działań biznesowych jest miejscem gry o władzę i wpływy w poszukiwaniu atrakcyjnych pakietów korzyści. Na prostą, biznesową logikę osiągnięć nakłada się mało, lub zupełnie niewidoczny wymiar oddziaływań, który tą logikę silnie modyfikuje. Pomagamy naszym klientom wygrywać w takich sytuacjach. W biznesie, i nie tylko, jeśli nie umiemy doprowadzić naszych zamierzeń do szczęśliwego końca, to nie będziemy mieli sukcesów. Tam gdzie klienci tego potrzebują, ułatwiamy im wzrost skuteczności i finezji działań. Prace w tym zakresie najczęściej polegają na lepszym zrozumieniu kluczowych relacji i uwarunkowań oraz na wzroście własnych możliwości. Nie spotkaliśmy jeszcze klienta, który nie miał by wyraźnych rezerw w tym zakresie.

VI. Trudne i złożone sytuacje

W zakresie tych tematów zajmujemy się rozwiązywaniem i prewencją trudnych oraz bardzo trudnych sytuacji klienta. Sytuacje te mogą być trudne ponieważ są: nagłe i niespodziewane, silnie zagrażające, niosące wielkie szanse (na które klient nie jest jeszcze przygotowany), bardzo złożone, mające niejasne struktury zależności i powiązań, pozwalające na bardzo niewielki margines błędu. Trudności mogą być związane ze stawką, warunkami działania lub/i z ludźmi oraz sytuacjami.

VII. Zagrożenia i Bezpieczeństwo

Zagrożenia powstają wskutek: 1. działań konkurencyjnych albo wrogich innych podmiotów; 2. „losowych” zdarzeń, których nie udało się przewidzieć i na które nie przygotowaliśmy się odpowiednio wcześniej 3. naszych własnych zaniedbań. Do działań związanych z bezpieczeństwem w biznesie należy: określanie typów zagrożeń, szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, określanie bieżącej wielkości zagrożeń, monitorowanie zmian sytuacji, uruchamianie działań zmierzających do wzrostu odporności i zdolności reagowania na istotne zagrożenia.
Kontakt / zapraszamy
Prawa autorskie do tekstów na stronie : TMTgroup.pl

Piszcie do nas na adres: biuro@tmtgroup.pl. Będziemy odpowiadać na wasze e-maile.
Chętnie udzielamy praw do używania naszych tekstów. Wymaga to jednak pisemnej zgody.

Zaawansowane Programy Sukcesu
TMTgroup.pl
ul. Halki 15
04-883 Warszawa